Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

България изследва резултатите от въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми

Институтът за изследвания в образованието представи резултатите от изследване на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми. То е проведено в периода март-юни 2020 г. и е насочено върху ефективността на училищното образование в България. Изследването е осъществено в края на учебната 2019/2020 година по задание на Министерството на образованието и науката и обхваща 135 училища от цялата страна. В него участваха 4448 ученици от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и 135 директори. Извадката е изготвена по начин, който отразява адекватно структурата на училищната система в България по отношение на целевата група от ученици от V до XII клас.

С изследването се идентифицират ключовите фактори, които имат отношение към ефективността на образованието от разстояние в електронна среда. Изследва се тяхното цялостно въздействие върху всички участници в образователния процес - ученици, учители и родители. Методологията е комплексна и предлага възможност за последващи по-задълбочени анализи по отделни теми. Резултатите могат да се използват за подпомагане на усилията на училищата за по-бързо преодоляване на негативните ефекти от пандемията, за оптимизиране на бъдещата организация на онлайн и на смесени форми на учене, и не на последно място за цялостно подобряване на качеството на образованието.

Националното звено за подкрепа на EPALE ви препоръчва да се запознаете с изследването и да коментирате как конкретно се свързват резултатите от него с предизвикателствата и възможните решения в сектора за учене на възрастни.

 

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Институт за изследвания в образованието
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
Дата на публикуване
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!