Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

7 ползи за преподавателите на възрастни обучаеми или 6 дигитални компетентности плюс 1 разработена учебна програма

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Програма за повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите на възрастни.

Ресурсът е резултат от изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на преподавателите в областта на образованието на възрастни“, изпълняван по програма „Еразъм+“.

Продуктът представлява цифрова рамка/индекс, чрез който се въвеждат стандарти за качество на образованието за възрастни. Дигиталната рамка по същество е учебната програма, създадена за да подпомогне организациите, предлагащи образование за възрастни. Рамката включва цифровите умения, които обучителите на възрастни трябва да имат, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, както и иновативен метод за валидиране на тези умения.

Рамката/учебната програма за дигитална компетентност е разделена на теми. Всяка тема обхваща специфичен набор от знания/умения/компетенции/нагласи, които трябва да бъдат придобити. След това всички теми са разделени на шест по-малки категории, наречени компоненти, всеки от които ще предостави различна информация и задълбочено описание на конкретната тема, която ще бъде преподавана.

Шестте дигитални компетентности са:

  1. Интернет сигурност;
  2. Използване на социални медии за образование;
  3. Система за управление на обучението;
  4. Графичен дизайн;
  5. Уеб дизайн;
  6. Използване на интерактивна бяла дъска.

В учебната програма са посочени основните цели, свързани с придобиването на шестте цифрови компетентности, а към всяка тема са интегрирани и допълнителни цели на равнището на темата.

По-долу НЗП на EPALE Ви представя кратко съдържанието на темите за всяка от посочените по-горе шест дигитални компетентности.

Интернет сигурност

Темите обхващат интернет, интернет сигурността, сигурността в мрежата, сигурното управление на данни и ползването на мрежата. Приносно значение има темата за дигиталното гражданство.

Използване на социални медии за образование

Въвеждащата тема за тази компетентност обхваща обща информация за някои социални медии: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram и You Tube. Включени са теми, свързани с разработването на стратегии за работа със социалните медии, както и теми за създаването и управлението на съдържание. Анализът от въздействието на социалните медии също е предвиден като отделна тема.

Система за управление на обучението

Обхванати са първите стъпки в системата за управление на обучението Moodle. Включени са теми за управление на ресурсите, на дейностите, както и на оценяването и награждаването в тази Система. Актуална информация за Moodle е достъпна на интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни в България: http://lll.mon.bg/?p=4057(link is external).

Графичен дизайн

Темите обхващат хардуера и софтуера за графичен дизайн, визуалната идентичност и логото, проектирането на визуален проект/продукт, както и подготовката на документ за печат.

Уеб дизайн

Темите обхващат прилагането на базови принципи, създаване на ефективен уеб сайт, работа с изображения и придобиване на умения за създаване на страници, както и прилагане на ефективни техники за управлението им.

Използване на интерактивна бяла дъска.

В България има натрупан опит за работа с този интерактивен ресурс. Темите, свързани с тази компетентност, ще обосноват по-лесни и подходящи начини за използването му и в сектора за учене на възрастни. Темите по тази дигитална компетентност включват много практически съвети за обучителите.

Ресурсът е селектиран в резултат от проведено Проучване за оценка на потребностите на потребителите за съдържание, осъществено от Балканския институт по труда и социалната политика, в изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE за периода 2019-2020 г.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Център за развитие и образование, Ново место, Словения в партньорство с EUnipartners
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!