Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

3MVET Наръчник за наставници

Дата: 12.04.2019 г.

Настоящият наръчник е разработен в рамките на проект 3MVET, финансиран по програма „Еразъм+” и отразява текущите тенденции, добрите практики и опита на страните-партньори по проекта - България, Германия, Испания и Турция при организирането и провеждането на практическо обучение в реална работна среда в областта на машиностроенето, металообработването и металургията.

Наръчникът предоставя насоки, които ще Ви позволят ефективно да:

 

  •  сътрудничите с учители по професионална подготовка в областта на машиностроенето, металообработването и металургията за организацията и осъществяването на обучение чрез работа; при разработването и актуализирането на учебните програми за практическо обучение в реална работна среда и при разработването и използването на нагледни, дидактически и други материали, необходими за обучението;
  •  организирате работното място за всеки обучаван с необходимата техническа и технологична документация, инструменти, машини, уреди, съоръжения и материали за безопасното изпълнение на практическото обучение;
  • общувате, мотивирате и обучавате ученици, обучаващи се по специалности в сектора, като подпомагате адаптацията им в работната среда;
  •  участвате в текущата и окончателната оценка на напредъка на учениците.
Resource Details
Автор(и) на ресурса
РААБЕ България ЕООД
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!