Търсене на партньори

Търсене на партньори

Обменяйте идеи и създавайте възможности за свързване в мрежа с отделни лица или организации чрез Търсене на партньор на EPALE. 

>

Включете се! Споделете идеите си, програмата си или създайте проектно партньорство.

 

Добавете заявка за партньор

Търсенето на партньори в EPALE помага за разпространяване на информация — независимо дали бихте искали да споделите примери за добри практики със свои съмишленици, да започнете проект или просто имате великолепна идея, за която искате да кажете на всички.

Създайте заявка за партньор, за да изградите мрежи с общността за обучение на възрастни в Европа, като поканите други хора да се свържат с Вас и да участват.

Полезен съвет: Бъдете възможно най-конкретни. Това помага за създаване на доверие. Опишете нуждите си, в какъв вид сътрудничество бихте искали да участвате и какво очаквате от потенциалния си партньор.

Търсене на партньори

Използвайте търсене на партньори в EPALE, за да намерите организации и лица, които се интересуват от сътрудничество с Вас. Търсете по държава, вид дейност и организация, за да откриете идеалния си партньор.

Полезен съвет: Прецизирайте търсенето си допълнително, като използвате разширено търсене, за да откриете ключови теми, които Ви интересуват.


Отказ от поемане на отговорност: EPALE не подкрепя организациите, включени в търсенето на партньор, мненията, които изразяват, или услугите, които предлагат. Всички връзки са предоставени за информация и не можем да поемаме отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Ако решите да влезете в партньорство с някоя от тези организации, договорът ще бъде директно между Вас и съответната организация, а EPALE няма да участва в него.

Ако имате притеснения относно съдържание в EPALE, моля, свържете се с нас на адрес helpdesk@epale-support.eu.

Търсите партньори?

Тук сме, за да Ви помогнем! Влезте на линка долу и започнете да търсите партньори!

Искате собствено пространство?

Искате ли да се обсъждате идеите си с други хора в лично пространство? 

Намерете най-актуалната информация относно начините, по които ЕС популяризира политиката за учене на възрастни

We would like to develop tool (e.g. e-learning materials + database) that would help to understand the importance of fair trade principles + help to implement them in real life situations. 

Започнато от | Публикувано на 2 години ago

The circular economy is a model of production and consumption, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible.

Започнато от | Публикувано на 2 години ago