Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Az érintettek bevonásának tanulmányozása - fogyatékos emberek a szervezet irányításában

Az idén 25 éves KézenFogva Alapítvány országos szinten segíti a fogyatékos embereket, családjaikat, fogyatékossággal foglalkozó szakembereket és szervezeteket. Három szakterületen működnek programjaink:

 • társadalmi elfogadás és közvélemény-formálás: esélyegyenlőségi kamion, rendezvények.
 • fogyatékos emberek foglalkoztatása: munkaerőpiaci szolgáltatások,
 • megfelelő szolgáltatás szakterület: Fecske Szolgáltatás, jogsegély szolgálat, infobázis, családterápia, Otthont mindenkinek! modellprogram fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők és tanácsadók támogatása, akkreditált felnőttképzések.

A KézenFogva Alapítvány 2002 óta tagja a Fogyatékos Embereknek szolgáltató Szervezetek Európai Szövetségének (EASPD), intenzíven együttműködünk a vezetőséggel és a tagszervezetekkel.

Évente 3-4 nemzetközi projektben vesz részt az alapítvány, melyek közül az idei évben az egyik a Finn Mobilitás projekt volt, Erasmus+ pályázat keretében. A projekt célkitűzése az volt, hogy elősegítse a KézenFogva Alapítvány 2017-2020-as stratégiai tervében szereplő azon cél megvalósítását, melynek megfelelően a következő időszakban az érintetteket – szolgáltatásaink fő kedvezményezettjeit, a fogyatékos embereket – az operatív-vezetési területeken végzett tevékenységeinkbe egyre intenzívebben bevonjuk.

Ez alatt azt értjük, hogy a szervezet irányításába, szakmai tevékenységeinek kijelölésébe, munkájának, eredményeinek és hatásainak értékelésébe aktívan bekapcsolódnak a célcsoportunkba tartozó fogyatékos emberek. A magyarországi szervezetek esetében ez még nem elterjedt gyakorlat, ugyanakkor a „semmit rólunk nélkülünk” elv szem előtt tartásával fontosnak tartjuk, hogy olyan irányba vezessük tevékenységeinket, amelyek nem a szervezet, hanem a szolgáltatásaink kedvezményezettjeinek szükségleteit tükrözik. A mobilitási tevékenységünk célja az volt, hogy megvizsgáljunk jól működő gyakorlatokat és azáltal feltárjuk azokat a kompetenciákat és tevékenységeket, amelyeket szervezeti és egyéni szinten fejlesztenünk szükséges. Ennek érdekében a KézenFogva Alapítvány munkatársai három különböző szervezeti egységből három különböző szinten és szempontból vizsgálták a finn partnerünk, a KVPS által kialakított eljárásokat e témában. E szervezet széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az érintettek bevonásával kapcsolatosan, felkészültségük kiterjed a személyközpontú tervezés eszközrendszerére, valamint nagyon hasonló a tevékenységük a KézenFogva Alapítványéhoz. Az egyik tanulmányútba bevontunk egy tapasztalati szakértőt, akivel egy éve dolgozunk együtt különböző projektekben.

Fő kérdéseinket a tanulmányúton résztvevő munkatársaink munkaköri tevékenységeihez és kompetenciáihoz illesztettünk:

 • operatív-vezetési szint:
  • mi az érintettek bevonásának leghatékonyabb módja, mely területekre kapcsolhatók be, hogyan tartható fenn a motivációjuk, ehhez milyen eszközrendszer áll rendelkezésre;
  • milyen konkrét és gyakorlati előkészületek, módszertani, adminisztratív felkészítés szükséges,
  • hogyan tartható fenn a bevonás gyakorlata hosszútávon, milyen vezetői intézkedések, milyen attitűd szükségesek, ill. milyen kompetenciák használatát, kialakítását igényli ez a munkatársak részéről,
  • kell-e új típusú munkafolyamatokat kialakítani;
  • milyen eredményekre, hatásokra lehet számítani a munkatársak és a szervezet, ill. a bevont érintettek, tágabb értelemben a célcsoport és a társadalom tekintetében,
  • milyen értékelési rendszer alkalmazható, mennyi idő elteltével mérhető, értékelhető a bevonás hatásossága.
 • közvéleményformálás – kommunikáció: milyen kommunikációs eszközök használata lehetséges és melyek a leginkább hatékonyak.
 • foglalkoztatás és módszertani munkacsoport:
  • milyen felkészítés és támogatás szükséges a tevékenységekbe bevonáshoz az érintettek számára,
  • kell-e speciális szakembereket bevonni és milyen szakértelem szükséges ehhez,
  • az érintettek, tapasztalati szakértők részéről ez milyen elköteleződéssel, elfoglaltsággal, támogatási szükséglettel jár, mekkora a fluktuáció.

Fontosnak tartottuk, hogy a munkatársaink is megismerhessék a projekt eredményeit, ennek első lépcsője az volt, hogy minden résztvevő beszámolót készített előre összeállított szempontsor szerint. A szakmai tapasztalatokat és a tanulási eredményeket a következő linkeken található beszámolókban tesszük elérhetővé minden érdeklődő, érintett, szakember és szervezet számára.

Magyarul: http://kezenfogva.hu/node/1842

Angolul: http://kezenfogva.hu/node/1841

A program befejezése, az eredmények összegzése után munkatársainkkal azonosítottuk a finn szervezetekben alkalmazott adaptálható elemeket, közös álláspontot alakítottunk ki, melyben konkrét, rövid és hosszútávú célokat, mérföldköveket határoztunk meg. Az alapítvány kuratóriumának támogatásával kiegészítettük szervezetünk Stratégiai Tervét, a jövőben ennek megfelelően dolgozunk tovább az érintett fogyatékos emberek szervezetünk tevékenységébe bevonásának megvalósításáért.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?