European Commission logo
Create an account
Resource Details
РЕСУРС

OECD – Vzdelávacie príležitosti pre všetkých

Rovnosť vzdelávacích príležitostí môže podporiť dlhodobý inkluzívny hospodársky rast a sociálnu kohéziu. Úspešné vzdelávacie politiky dávajú jednotlivcom príležitosť využiť svoj plný potenciál a užívať si plody svojej práce bez ohľadu na prostredie, v akom sa narodili. Avšak, ako ukazuje táto správa, príliš veľa detí, študentov a dospelých zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia zaostáva. V mnohých krajinách existujú medzi študentmi na opačných koncoch socio-ekonomického spektra značné rozdiely v štúdijných výsledkoch. Tieto rozdiely sa v tej či onej forme neskôr reflektujú aj v dospelosti.

Jazyk: Anglický

Zdroj: http://www.oecd-ilibrary.org/education/educational-opportunity-for-all_9789264287457-en

 

 

 

Resource Details
Автор на ресурса
OECD
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Slovensko
Дата на публикуване
Език на документа
Slovenčina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!