European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – en snabbare väg till arbete

På Svenska ESF-rådets webbplats kan du läsa om socialfondsprojektet YFI, vilket är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och ett antal yrkesgymnasier i Stockholms stad. Projektets syfte är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikesfödda. Projektets arbetssätt kan halvera tiden det tar att gå från sfi till en anställning genom att språk- och yrkesutbildning integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet – en gymnasial yrkesutbildning och ett arbete.

Läs mer på ESF-rådets webbplats.

Resource Details
Показване в портала
Автор на ресурса
ESF-rådet
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
Sverige
Дата на публикуване
Език на документа
Svenska
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!