European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Набор с ресурси EPALE - Революция на уменията

В светлината на неотдавнашното обявяване на 2023 г. за Европейска година на уменията, ние Ви предлагаме този набор с ресурси...

EPALE Resource Kit - Skills Revolution

В светлината на неотдавнашното обявяване на 2023 г. за Европейска година на уменията, ние Ви предлагаме този набор с ресурси, за да разгледате какво е подготвено в EPALE досега и да се подготвите за предстоящата година!

Големият набор от умения отваря възможности за хората, осигурява сигурна мрежа в непрекъснато променящите се времена и насърчава приобщаването. Инициативата на Комисията за индивидуални акаунти за обучение и за микрокредити има за цел да гарантира, че всеки има достъп до подходящи възможности за обучение, съобразени с неговите нужди, през целия живот. Обучаемите като уникални личности са директно в центъра на развитието на уменията, което позволява динамично повишаване на уменията и образование през целия им път на учене през целия живот.

 Сега, отново в светлината на неотдавнашното изявление на президента на ЕК Урсула фон дер Лайен, че 2023 г. ще бъде Европейската година на уменията, ние Ви предлагаме този набор с ресурси, за да разгледате какво е създадено в EPALE досега и да се подготвите за предстоящата година! 

В първата част на комплекта ще намерите поредица от размисли и разкази, които ще ви позволят да придобиете по-задълбочено разбиране на някои от ключовите заложени въпроси. За да навлезете в темата, ние ви предлагаме нещо, което наистина трябва да прочетете: статия, предоставяща преглед на основните политики и инициативи относно уменията, притежавани в Европа през последните години. След това предлагаме различни гледни точки за уменията: вдъхновяваща история на общността, подчертаваща важността на самосъзнанието за постигане на лични и кариерни цели; поглед върху промените в уменията, изисквани от автоматизацията; пример за житейски умения и зелена компетентност.

Втората част на комплекта с ресурси предоставя серия от инструменти и практики, които да помогнат в практическата Ви работа. Избрахме проект, насочен към подобряване на пригодността за заетост и ключовите компетенции на мигрантите, като се започне от техните езикови умения; наръчник за насърчаване на културата на учене на работното място; серия от ресурси за подобряване на достъпа до пазара на труда за хора с интелектуални затруднения; и накрая, отворени образователни ресурси, допринасящи за усъвършестването на практикуващите валидиране.

Можете да изтеглите набора с ресурси тук.

EPALE_ResourceKit_SkillsRevolution.pdf
(844.8 KB - PDF)
Свали
Login (11)

Коментар

Wiemy już, że rok 2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności. Wówczas to Gdańsku odbędzie się EuroSkills, czyli jedno z największych wydarzeń w Europie związane z doskonaleniem kompetencji. Organizowany w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, WorldSkills Poland, WorldSkills Europe, Miasto Gdańsk i AMBEREXPO Gdańsk. Oznacza to wiele nowych możliwości poprawy umiejętności oraz dalsze inwestycje w podnoszenie ich. Dobrze, bo umiejętności nigdy nie za wiele.

Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?