News
Новини

Conferință: Sprijin pentru dezvoltarea carierei în centrul sistemelor de învățare pe tot parcursul vieții

În cadrul conferinței online „Sprijin pentru dezvoltarea carierei în centrul sistemelor de învățare pe tot parcursul vieții” (Career development support at the heart of lifelong learning systems) ce va avea loc pe 27 octombrie a.c., organizată de Fundația Europeană de Formare (ETF), în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii (ILO), se va discuta despre sistemele de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) ca instrument de abilitează profesioniștii tineri și adulți.

Sprijinul pentru dezvoltarea carierei trebuie să evolueze, pentru a ghida individul pe termen lung și nu trebuie să se limiteze la momente specifice de schimbare, cum ar fi șomajul, schimbările de carieră etc. Această abordare implică o serie de actori, datorită faptului că sprijinul pentru dezvoltarea carierei se referă la multe domenii de politică și este responsabilitatea multor părți interesate, de la educație și formare, la ocuparea forței de muncă, sănătate și politică socială.

Limba de lucru pentru acest eveniment online va fi engleza, cu interpretare simultană în arabă, franceză, rusă și spaniolă.

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment accesați: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/events/conference-caree…

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?