News
Новини

Cursos Competencias Clave N2 certificativos en CEBAS de Navarra

El Departamento de Educación de Navarra oferta en todos los Centros de Adultos y en el Centro Penitenciario de Pamplona, Cursos de Competencias Clave N2. La novedad de este curso es que van a ser certificativos, es decir, que la superación de los mismos dará al alumnado un certificado oficial válido en todo el Estado.

¿Para qué sirven?

Si el alumnado quiere acceder a un curso de Certificado de Profesionalidad Nivel 2 y no tiene la titulación de la ESO, el certificado de superación de Competencias Clave le permitirá acceder a los cursos de Certificado de Profesionalidad Nivel 2.

Si quiere presentarse a la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio y supera los cursos de Competencias Clave le eximirán de realizar el Ámbito Científico-Tecnológico y el Ámbito de Comunicación.  

Login (0)
Маркери

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?