Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

NVL-raportti: Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raportti paneutuu niihin ulottuvuuksiin, jotka heikentävät sekä vahvistavat mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen.

Yhteiskunnan alituinen kehitys asettaa vaatimuksia muuntautumiselle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle kautta koko työelämän. Vuonna 2020 alkunsa saaneen koronapandemian kaltainen globaali kriisi osoittaa myös, miten työmarkkinoiden normaalit tavat toimia voivat nopeasti murentua. Tiettyjen alojen ja taitojen kysyntä on yhtäkkiä vähentynyt samalla, kun toisten alojen ja taitojen osaamistarpeet ovat kasvaneet voimakkaasti.

Mitä vaaditaan siihen, että pienten, keskisuurten ja suurten yritysten ja organisaatioiden henkilökunta julkisella ja yksityisellä sektorilla voi kehittää omaa osaamistaan edelleen alati muuttuvien osaamistarpeiden tahdissa? Miten osaamista voidaan hyödyntää ja kehittää aikana, jolloin työmarkkinat muuttuvat nopeasti? Millaisia yhteisiä haasteita jaamme Pohjoismaissa, ja millaisia luovia esimerkkejä ja mahdollisia ratkaisuja niihin on kehitetty? Nämä ovat kysymyksenasettelut, joihin Kompetens i och för arbetslivet -verkosto keskittyi. Vuosina 2018–2020 tehdyn työn tulokset esitellään tässä loppuraportissa.

Resource Details
NVL-raportti
Автор(и) на ресурса
Ida Thomson, Anne Solsvik, Marika Elina Kaarlela
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!