Organisation Details

SBC School of business competences

Bulgaria.
Our business – We help developing business competences. Our values – Knowledge, skills, ethical relations Our vision – Competent people in competent organisations Our slogan – Be competent! https://www.sbc.bg/en
Organisation Details
Област на дейности/интереси на организацията
Доставчик на образование за възрастни
Партньор или мениджър на проект на ЕС
Друго

Заявки за партньорства от тази организация

Искате партньорство?

Тук сме, за да Ви помогнем! Влезте на линка долу и започнете да търсите партньори!