Премини към основното съдържание
News
Новини

Creative FEM-Power

Ready to go! We are excited to announce the implementation of our Kick-Off  for the project Creative FEM-Power on April 15th. 

Our partners Eurocultura Italy, Drustvo Disora from Slovenia, Teatterimuseo from Finnland and the Team of Sophia Akaddemie gGmbh from Germany were setting the frame for the project that will last till 2023. 

Login (0)
Маркери

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?