Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Идентификация на посланика на EPALE: Ивана Алексич, Босна и Херцеговина

Аз съм ученик.

Аз съм учител.

Аз съм ентусиаст на ученето и преподаването.

Вярвам, че образованието може и ще спаси света.

Аз съм ученик.

Аз съм учител.

Аз съм ентусиаст на ученето и преподаването.

Вярвам в знанието.

Вярвам в споделянето на знания.

Вярвам в подготовката.

Вярвам в импровизацията в рамките на подготовката.

Вярвам в силата на вътрешната мотивация.

Вярвам, че образованието може и ще спаси света.

 

Както всички знаем, EPALE е общност, която подобрява, улеснява, подкрепя и насърчава ученето през целия живот. Още преди да се присъединя към общността EPALE през 2018 г., аз прилагах на практика всичко, което EPALE препоръчва. Назначението ми за посланик на EPALE през декември 2019 г. почувствах толкова правилно и естествено, че никога не съм го приемала като работа, задължение или позиция, а като най-доброто възможно потвърждение на всичко, в което вярвам и като движеща сила да продължа да вярвам в силата на образованието.

 

Аз съм учител по английски език и литература и магистър по изкуства по английска филология. Вече тринадесет години съм активна част от формалното и неформалното образование като учител или учител-асистент по преподаване на дисциплините английски език, английска литература и приложна лингвистика, както и участник в множество работни срещи, семинари, уеб семинари и конференции, свързани с моята област на обучение и работа.

 

Формално преподавам и уча всеки ден. Неформално всички ние преподаваме и се учим всеки ден. Ученето е нашето естествено местообитание. От момента, в който станем съзнателни същества, което е още в утробата на майката, започваме да се учим. Следователно не е изненадващо, че не може да спре, да завърши или да бъде спряно, докато човек живее. Ето защо единственото обучение, за което можем да говорим, е ученето през целия живот и нашата задача като преподаватели е да осигурим качествено обучение и по този начин качествен живот за всички. Общността на EPALE е чудесно място да започнете да изграждате такъв живот. Това е общност, в която всеки е добре дошъл да сподели своята история.

 

Като човек, който принадлежи към култура, която цени преди всичко споделянето на истории, съм повече от горда да бъда неин член и привилегирована да бъда неин посланик.

 

Моето послание винаги е едно и също: Продължавайте да учите; Продължавайте да се развивате; Заедно; Без значение какво.

 

LinkedIn

Login (2)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?