Event Details
4 Sep
2017

8-ма международна конференция "ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ"

Bulgaria
Ваканционно селище
to

Във фокуса на конференцията ще бъдат следните тематични направления:

  • Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растеж
  • Социализацията на младежта в съвременното общество
  • Образование, личност и общество
  • Висшето образование: глобализация и интернационализация
  • Научните изследвания: резултати и перспективи
  • Електронното обучение и виртуалните иновации

Може да участвате с до два доклада, представени по някой от следните начини:

  • Устен доклад. Продължителността на устния доклад е 10 минути, като се предоставят допълнителни 5 минути при възникнали въпроси. Участниците с устен доклад могат да използват компютър и мултимедиен проектор за своите презентации. Необходимо е презентациите да са съвместими с PowerPoint 2010, както и да разполагате с тях на CD, DVD или USB преносима памет.
  • Постер. Продължителността на постерната сесия е 1 час. Размер на постера — 80x90 см.
  • Онлайн участие. За тези от Вас, които нямат възможност да присъстват лично на заседанията. Онлайн участниците получават по email всички необходими материали.
Event Details
Статус
As planned
Тип на събитието
Конференция
Organiser name
Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Фондация Наука и Образование (България), New Education Foundation (Полша), Казахски национален университет Ал-Фараби (Казахстан), Висше училище по застраховане и финанси (България), Казахски национален аграрен институт (Казахстан), Научноизследователски институт по селско стопанство в Томск (Русия), Департамент по инженерство и компютърна графика, Университет ИТМО (Русия)
Данни за контакт
Адрес: Оборище 21, 8000 Бургас, България; E-mail: office@sciencebg.net; Телефон: +359 878 404 118 (English); +359 886 927 223 (Russian, Bulgarian)
Брой делегати
> 200
Целева група
Учени, студенти, изследователи в областта на андрагогиката
Мрежи и организации за учене за възрастни
Мрежи и организации за учене за възрастни
Проекти и партньорства
Политици
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?