Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Резултати от проучването на EPALE: къде сме ние?

 

 

 

 

 

Общността на EPALE участва в проучване, което стартира на 32 езика в началото на тази година. Благодарни сме за огромното участие и събраните ценни предложения: 990 участници отговориха!

 

 

 

 

EPALE Survey results, where are we at?

Общността на EPALE участва в проучване, което стартира на 32 езика в началото на тази година. Благодарни сме за огромното участие и събраните ценни предложения: 990 участници отговориха!

Проучването изследва пет основни области:

  • Демографски данни на потребителите (професионална роля и държава на произход)
  • Информираност и лоялност на потребителите (начини за информиране за уебсайта, честота на използване, информираност и оценка на най-новото съдържание)
  • Мотивация и нужди на потребителя (причини за посещение на EPALE, удовлетвореност от функциите на уебсайта, необходими подобрения)
  • Потребителски опит (уместност на темите, взаимодействие с общността, познаване и използваемост на функциите на уебсайта)
  • Достъпност на различни езици.

               

Кои са основните акценти на проучването?

Събитията са най-популярният начин сред респондентите в проучването да разберат за платформата (29%). Вторият най-популярен метод беше през социалните медии (24%).

How users found out about EPALE

 

81% от потребителите на EPALE, участващи в проучването, са използвали платформата поне на месечна база. Потребителите, които бяха запознати с новите инициативи, стартирани през 2020 г., варираха между 60%-75%, в зависимост от всяка конкретна инициатива. Серийни инициативи, продължили през цялата година като интервютата за EPALE (75%), набори с ресурси (70%) и историите на общността (70%), бяха тези, които достигнаха до най-голям брой респонденти. Между 93%-96% от анкетираните, които са били наясно с инициативите през 2020 г., са ги оценили като полезни или много полезни.

Трите основни причини за посещение на сайта се оказват: намиране на практическа информация, свързана с работата им (53%), последните новини от сектора (45%) и информация за събития в сектора (40%). Освен това малко над една трета заявяват, че използват сайта главно за достъп до политически документи на ЕС (38%, 327) и за мрежови възможности (35%, 294). Малко по-нисък процент съобщава, че те посещават сайта, за да търсят партньори по проекта (32%, 269), да имат достъп до национални политически документи (31%, 261) и за обмен на идеи и съдържание със своите връстници (30%, 250).

Проучването също така показва, че потребителите на EPALE са много доволни от различните характеристики на платформата.

Какво би насърчило потребителите да използват EPALE по-често?

  • Повече информация на техния език (38%)
  • По-лесна навигация в уебсайта (36%)
  • Подобрена функция за търсене (32%)
  • Помощ и указания за качване на съдържание и използване на уебсайта (30%)

Като цяло преобладаващото мнозинство (97%) от потребителите на EPALE, участващи в проучването, смятат, че темите в платформата са подходящи. Общо 52% от потребителите на EPALE, участвали в проучването, съобщиха, че са взаимодействали с други членове на общността на EPALE чрез онлайн дискусии, практически общности, коментиране на публикации в блогове, търсене на заявки за търсене на партньори или чрез намиране на партньори по проекта. Тази дейност придобива нарастващ интерес.

Кои са най-познатите характеристики на участниците? Намиране на подходящо съдържание като публикации в блогове, новинарски статии, ресурси и събития (94%) и намиране на професионални възможности за повишаване на квалификацията като курсове, публични онлайн курсове (MOOC) и свободни образователни ресурси (OER) (64%).

Тъй като предстои  да стартираме новия уебсайт на EPALE , ние също искахме да проучим текущата използваемост. Какви настоящи функции се използват по-лесно? Освен влизане в уебсайта за достъп до всички възможности (82%), последвано веднага от участие в онлайн дискусия (79%) ... до намиране на подходящо съдържание (76%) отново. Като цяло имаше високи нива на удовлетвореност от количеството (84%) и качеството (91%) на съдържанието в различните езикови версии на EPALE.

                 

Кои са участниците?

Голяма част (65%) от потребителите на EPALE, участващи в проучването, са служители за обучение на възрастни (преподаватели, учители, обучители и др.), последвани от партньори по проекти и академични среди, студенти и изследователи. Нека да разгледаме ролите на участниците.

EPALE Users by professional role

       Какво харесват най-много потребителите?

Потребителите на EPALE изглежда са доволни до голяма степен от различните характеристики на платформата. В детайли: 88% (843) от потребителите, участващи в проучването, са оценили качеството на предоставената информация като „добро“. Около четири пети от анкетираните оценяват скоростта на сайта като „добра“, отбелязвайки увеличение в сравнение с предходните години. Също така мултимедийните елементи и оформлението на уебсайта бяха оценени като „добри“, отбелязвайки увеличение. Намирането на информация, подходяща за техните нужди, продължава да бъде отправна точка за обратна връзка за мнозина. Радваме се, че планираната за следващите седмици  миграция на уебсайта на Drupal 8 ще включва обща реорганизация на съдържанието и подобрена функционалност за търсене.

Rating of EPALE features

                                

Като цяло имаше високи нива на удовлетвореност от количеството и качеството на съдържанието на EPALE.

Проучването е ценен инструмент, който ни позволява да събираме обосновани съвети и обратна връзка и това ще ни помогне да се подобряваме всеки ден, за да може все повече да подобряваме и EPALE.

Нека продължим да се развиваме заедно и да насърчаваме образованието за възрастни!

                    

Ако се интересувате задълбочено от резултатите от проучването, можете да  изтеглите  доклада .

 

Login (16)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?