Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Тематична седмица: EQAVET - проследяване на завършилите в професионалното образование и обучение

В нашата тематична седмица (16-19 март) ние се фокусираме върху концепцията и значението на проследяването на завършилите, позицията на проследяването на завършилите в политиката за развитие на ПОО на Европейския съюз и връзката между рамката EQAVET и проследяването на завършилите. Ще представим методологичната препоръка за институционално внедряване на проследяване на завършилите в рамките на успешното приложение ERASMUS+ на Националната служба за професионално образование и обучение и обучение на възрастни, както и обучението въз основа на това, което проведохме в сътрудничество със Словенската национална референтна точка. И накрая, тази седмица ще публикуваме унгарската версия на проследяването на завършилите - ръководство „Как да го направя добре“, публикувано от Европейската комисия.

Оригинален език: Унгарски

Системният преглед и подновяването на професионалното образование и обучение е от ключово значение за поддържане на качеството и гарантиране на значимостта на пазара на труда.

Проследяването на завършилите ПОО и обратната връзка от системите за осигуряване на качеството на доставчиците на ПОО е едно от основните предизвикателства при внедряването на EQAVET. Разработването и функционирането на стратегии за проследяване на завършилите е сериозна професионална задача, която включва разпознаване на съответните данни, определяне, анализ и интерпретация на метода за събиране на данни и обратна връзка на валидна информация в бъдещото планиране.

В нашата тематична седмица (16-19 март) ние се фокусираме върху концепцията и значението на проследяването на завършилите, позицията на проследяването на завършилите в политиката за развитие на ПОО на Европейския съюз и връзката между рамката EQAVET и проследяването на завършилите. Ще представим методологичната препоръка за институционално внедряване на проследяване на завършилите в рамките на успешното приложение ERASMUS + на Националната служба за професионално образование и обучение и обучение на възрастни, както и обучението въз основа на това, което проведохме в сътрудничество със Словенската национална референтна точка. И накрая, тази седмица ще публикуваме унгарската версия на проследяването на висшисти - ръководство „Как да го направя добре“, публикувано от Европейската комисия.

Желаем Ви приятно и професионално мотивиращо време! Моля, споделете Вашето мнение по тази тема!

16/03/2021 

Проследяване на завършилите в професионалното образование и обучение и в рамката EQAVET

Katalin Molnárné Stadler

17/03/2021 

Краткосрочно проследяване на завършилите институции за ПОО

József Marton

18/03/2021 

Сътрудничество между словенските и унгарските национални референтни точки на EQAVET (NRP)

József Marton

18/03/2021 

Проследяване на завършилите – Ръководство "Как да го направя добре"

Eszter Karvázy

Login (30)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?