Blog
Blog

Συλλλογή Πόρων EPALE 2020: Τι Χρονιά!

Kit_2020

 

Αυτή η συλλογή πόρων συνοψίζει τις βασικές θεματικές εστιάσεις της πλατφόρμας κάτα τη διάρκεια του 2020, προτείνοντας ορισμένα στιγμιότυπα ανάμεσα στο ευρύ φάσμα του πολύ ενδιαφέροντος περιεχομένου που περιέχει.

Οι τέσσερις θεματικές εστιάσεις που έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2020 και είναι:

  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία
  • Ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες
  • Παροχή βασικών δεξιοτήτων μάθησης
  • Κοινωνική ένταξη του γηράσκοντος πληθυσμού και διαγενεακή μάθηση

Η συλλογή πόρων διατίθεται εδώ: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/resource_kit_2020.pdf  

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?