Премини към основното съдържание
Blog
Blog

EPALE Набор от ресурси 2020: каква Година!

„Предизвикателство“ е може би сред най-използваните определения за описване на 2020 г. Пандемията COVID-19 отмени голяма част от сигурността ни и ни принуди да преоткрием живота си, кариерата си и – най-вече – себе си. Общността за образование на възрастни е силно засегната от тези промени, но също така показва висока степен на устойчивост, отговаряйки на предизвикателствата с изключително творчество. И тази сила на преоткриването е отразена от невероятно ценното, задълбочено и разнообразно съдържание, обогатило нашата платформа EPALE през 2020 г.

EPALE Resource kit 2020: what a Year!

„Предизвикателство“ е може би сред най-използваните определения за описване на 2020 г. Пандемията COVID-19 отмени голяма част от сигурността ни и ни принуди да преоткрием живота си, кариерата си и – най-вече – себе си. Общността за образование на възрастни е силно засегната от тези промени, но също така показва висока степен на устойчивост, отговаряйки на предизвикателствата с изключително творчество. И тази сила на преоткриването е отразена от невероятно ценното, задълбочено и разнообразно съдържание, обогатило нашата платформа EPALE през 2020 г.

Този набор с ресурси ще се опита да обобщи основните траектории, предприети от платформата, предлагайки някои акценти сред широкия набор от много интересно съдържание, което тя съдържа. Четирите тематични фокуса, които очертаха нашата година, ще ни водят през това пътуване.

2020 г. започна с акцент върху Екологичната осведоменост и опазването, където EPALE изследва и насърчава ролята на живи системи за обучение и образование на възрастни в създаването на по-устойчив свят. Изменението на климата, кръговата икономика, масовите инициативи и устойчивите общества са сред темите, които ще намерите в избраните от нас ресурси.

Второто тримесечие на годината, силно засегнато от избухването на пандемията, се характеризира с отражение върху Цифровите умения като начин за достъп до възможности за обучение, тема, която става все по-актуална. Нашата селекция включва интервю за цифровото изключване, поредица от уебинари, подкаст за изкуствения интелект (AI) и онлайн дискусия за смесено обучение.

Осигуряването на основни умения е третият тематичен фокус за 2020 г .: пандемията показа, както никога досега, че големият брой възрастни с лоши основни умения представлява основна пречка пред приобщаващото общество. Сред многото ресурси, предлагани от EPALE за справяне с този проблем, ние избрахме отворените образователни ресурси (OER) и отворените образователни интерактивни курсове (MOOC) за смятане, публикации в блогове за грамотност и ориентиране през целия живот и документ за участие и мотивация.

Последните месеци на годината бяха посветени на Социалното включване на застаряващото население и ученето между поколенията, което показа, че е от ключово значение да се осигурят висококачествени възможности за обучение на възрастните хора. Отворените образователни ресурси (OER) за учене между поколенията, истории на общността, набор от инструменти за борба с възрастта и блог публикация за активното стареене са нашият избор за пръв поглед върху многото ресурси по тази тема.

   

Наборът с ресурси е наличен за изтегляне тук:

Login (26)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?