News
Новини

ShareAmi свързва младите хора, които учат френски език с възрастни хора, които живеят във Франция

ShareAmi .

Създаден чрез отделяне от основния проект Oldyssey, дигитален проект за разказване на истории, който дава глас на възрастните хора и предоставя начини за обединяване на различни поколения, ShareAmi предоставя възможност на младите хора, които искат да практикуват своя френски, да подобрят уменията си, като същевременно популяризират активното включване на възрастни хора в риск от изолация и социално изключване.

Докато пандемията COVID-19 продължава, възрастните хора са в особен риск от изолиране или просто биха могли да имат повече свободно време от останалите. Езиковият обмен в чужбина е частично преустановен, което прави практикуването на чужди езици още по-трудно за младите хора, които иначе биха могли да организират пътуване в чужбина или да посетят структуриран езиков курс в друга държава от ЕС.

Трима млади носители на промяната от Франция - Clément Boxebeld, Juliette Neyran и Julia Mourri - наскоро намериха интелигентно решение, което по съвременен начин адресира тези два проблема. Те стартираха ShareAmi и са получили повече от 3600 заявления от учещи, които искат да бъдат свързани с възрастен френски приятел за разговор или за да действат като фасилитатори на доброволци и да подпомагат вече започнатите партньорства. Някои от тях ще трябва да изчакат повече от година, за да влязат в контакт с френски възрастен гражданин и да започнат програмата.

За тези, които проявяват интерес, екипът на ShareAmi е налиния онлайн:

След първия тестов разговор, възрастният и учещият се ангажират с тримесечна програма, по време на която водят всяка седмица 30-минутен разговор. Всеки месец фасилитаторите интервюират и двамата онлайн, за да проверят темпото на онлайн разговорите, както и да подчертаят и обмислят евентуални проблеми и/ или ползи за всяка страна. В края на тези три месеца участниците може да решат дали да продължат, дали да сменят събеседника си, или да спрат участието си в програмата.

Програмата започна във Франция, но както можете да видите от видеото по-долу, тя бързо се разпространява в целия свят.

 

                        

Do you want more information? Visit https://www.oldyssey.org/shareami-fr or write to shareami.project@gmail.com!

Login (16)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?