Премини към основното съдържание
Blog
Blog

LABiB jako przykład sieci samodoskonalenia zawodowego dorosłych

LABiB to sieć aktywnych bibliotekarzy i sympatyków bibliotek z całej Polski. Hasło LABiBu brzmi: “Dziel się wiedzą, mnóż pomysły”, gdyż powstał on w celu wzajemnego inspirowania się i uczenia się od siebie w myśl idei, że wprawdzie pojedyncze osoby mają jednostkową wiedzę, ale razem wiemy wszystko. Przynajmniej o działalności bibliotecznej i okołobibliotecznej.

LABiB powstał jako liderski program rozwoju dla bibliotekarzy. Został stworzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Obecnie nazwa ta określa z jednej strony portal społecznościowy dla bibliotekarzy (http://labib.pl), który służy po to, by się wzajemnie wspierać: dzielić wiedzą i mnożyć pomysły. Z drugiej strony jest to określenie sieci bibliotekarzy spotykających się od 2012 r., dla których biblioteka to miejsce szczególne, którzy dostrzegają jej potencjał, działają, mają pomysły, realizują projekty oraz chcą zaszczepić entuzjazm w innych. Jej ideą jest sieciowanie i łączenie bibliotekarzy, którzy chcą działać, dzielić się wiedzą i rozwijać.

Zarówno sieć, jak i portal, powstały jako naturalne uzupełnienie Programu Rozwoju Bibliotek. Szybko jednak grupa zaczęła samoorganizować się i inicjować własne działania w ramach sieci i poza nią. Mniej lub bardziej regularne zjazdy sieci odbywają się zazwyczaj na podobnych zasadach, tj. praca z ekspertami zaproszonymi z zewnątrz oraz sesje warsztatowe prowadzone przez Labibian dla Labibian. Członkowie sieci dość szybko podzielili się na grupy tematyczne skupione wokół zainteresowań konkretnymi działaniami pracy bibliotecznej. I tak oto w chwili obecnej Labibianie pracują w ramach grup:

Biznes - w jej obszarze zainteresowań są powiązania pracy biblioteki z szeroko rozumianym sektorem biznesowym, pozyskiwanie sponsorów itd.

Animacja - pierwotnie skupiona na działaniach animacyjnych w bibliotekach, obecnie pracująca nad sposobami eksportowania wiedzy Labibian na zewnątrz w postaci Mapy Ambasadorów.

Cyfrowy świat - zajmuje się szeroko rozumianą cyfryzacją w bibliotekach, począwszy od systemów bibliotecznych i bibliotek cyfrowych, poprzez e-booki, po programowanie i nowe technologie w pracy bibliotek.

Grywalizacja - pierwotnie grupa działała pod nazwą „Projekty i Grywalizacja” i skupiona była na pisaniu wniosków i pozyskiwaniu grantów na projekty, obecnie koncentruje się na projektach wykorzystujących grywalizację w promocji czytelnictwa.

Newsletter - zajmuje się komunikacją wewnętrzną w sieci w okresie poza zjazdami.

Prawo - w jej zainteresowaniach leżą przepisy prawne regulujące pracę bibliotek, prawo autorskie itp.

Promocja - zajmuje się promowaniem sieci na zewnątrz, m. in. prowadząc fanpage na Facebooku oraz wysyłając mailing na temat działań sieci skierowanych na zewnątrz.

Przyszłość - skupiona na samej sieci, jej funkcjonowaniu i planowaniu przyszłych działań.

Statystyka - zajmuje się statystyką biblioteczną, zwłaszcza w kontekście rzeczniczego wykorzystania jej.

Labibianie szybko wyszli z dzieleniem się wiedzą poza własny krąg. Nie tylko za pośrednictwem portalu labib.pl, ale i innymi drogami. W 2013 i 2014 r. byli zaangażowani merytorycznie zarówno w planowanie, jak i prowadzenie warsztatów dla bibliotekarzy podczas dwóch kolejnych Kongresów Bibliotek Publicznych. W latach 2015 i 2014 Labibianie byli także zaangażowani w Bibliocamp - program z edukacji medialnej, w warsztaty skierowane do bibliotekarzy, w 2014 r. stacjonarne, a w 2015 - webinaria.

Samo wykorzystanie portalu przez Labibian w celach dzielenia się wiedzą wychodzi poza standardowe, ogólnodostępne na nim opcje, czyli tworzenie artykułów, inspirowanie, czy korzystanie z forum. Labibianie tworzyli tzw. miesiące tematyczne, w całości poświęcone wybranej tematyce i polegające na tym, że na portalu pojawiały się związane z wybranym zagadnieniem wpisy, a ponadto raz w tygodniu odbywały się webinaria dotyczące danej tematyki. Dużym sukcesem było zorganizowanie dwóch  miesięcy cyfrowych przez grupę „Cyfrowy świat”, które odbyły się w listopadzie 2015 i w listopadzie 2015 roku pod nazwami, kolejno: Get IT. Cyfrowy miesiąc z Labibem oraz Get IT 2.0. Cyfrowy miesiąc z labib.pl. Nagrania z tegorocznych webinariów można znaleźć na kanale LABiBu na YouTube, zaś te z lat ubiegłych na kanale Programu Rozwoju Bibliotek.

Członkowie grupy „Statystyka” przeprowadzili kampanię na rzecz licznika w bibliotekach, współtworzyli serie webinariów o statystyce bibliotecznej oraz zorganizowali na portalu labib.pl miesiąc tematyczny poświęcony tej tematyce. Działania grupy można śledzić na blogu.

To nie jedyny blog labibowy. Innym jest blog koordynatorki grupy „Grywalizacja”, na którym autorka umieszcza informacje o dostępnych źródłach finansowania działań bibliotecznych i okołobibliotecznych. Można go śledzić tu. Innym ciekawym miejscem w sieci jest gra “Planeta Zakazanych Książek” promująca czytelnictwo w sieci, także stworzona przez te same osoby. Zagrać można na stronie http://planeta-zk.pl/.

Bardzo ważnym produktem grupy roboczej „Biznes” była odbywająca się w październiku tego roku nie(konferencja) “Kierunek Wizerunek”. Została ona zorganizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę w Gdańsku przy dużym wsparciu merytorycznym członków sieci LABiB. Konferencja spotkała się z bardzo dużym uznaniem środowiska. Więcej na jej temat można przeczytać tu.

To nie wszystkie działania sieci LABiB i na pewno nie ostatnie. Sieć wciąż działa, rozwija się, spotyka. W przyszłym roku planuje kolejne, trzecie już poszerzenie grona swoich członków. Kto wie, może o Ciebie, osobę czytająca ten tekst?

 

Marta Kostecka jest bibliotekarką, specjalistką ds. promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie oraz członkiem sieci LABiB. Fascynatka nowych mediów i nowych technologii w służbie książkom, czytelnikom, bibliotekarzom i bibliotekarkom oraz bibliotekom. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o tej tematyce. Interesuje się edukacją medialną i informacyjną oraz edukacją ustawiczną.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?