European Commission logo
Create an account
Resource Details
РЕСУРС

Vodič za humanitarne radnike i radnice

Vodič koji ima za cilj da pomogne humanitarnim radnicima da bolje razumiju fenomen rodno zasnovanog nasilja (RZN) i lakše pruže neposredan, a nerijetko prvi odgovor na RZN tokom humanitarnih intervencija. Vodič nudi praktična uputstva i informacije kako spriječiti, ublažiti i reagovati na slučajeve RZN u humanitarnom kontekstu i na etičan i siguran način.

Resource Details
Автор на ресурса
UNICEF, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Crveni Krst
Вид ресурс
Друго
Държава
Crna Gora
Дата на публикуване
Език на документа
crnogorski
Login (0)
Таг

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!