Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Podle DESI 2020 je alarmující pomalý nárůst počtu občanů EU se základními digitálními dovednostmi!

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) je složený index, který shrnuje relevantní ukazatele evropského digitálního výkonu a sleduje vývoj členských států EU v digitální konkurenceschopnosti. Sestavy DESI 2020 jsou založeny na datech 2019.

DESI 2020

Oddělení pro digitální ekonomiku a dovednosti DG CONNECT nedávno zveřejnilo Digital Economy and Society Index 2020, založený na údajích Eurostatu z roku 2019. Výsledky ukazují pomalý postu v získávání digitálních kompetencí, protože počet občanů EU s nedostatečnými základními dovednostmi klesl pouze o 1%, z 43 na 42%. 

Zpráva ukazuje:

„Během posledních 4 let úroveň digitálních dovedností nadále rostla pomalu a dosáhla 58% osob, které mají alespoň základní digitální dovednosti, 33% s lepšími základními digitálními dovednostmi a 61% osob, které mají alespoň základní softwarové dovednosti. Ukazatele dovedností jsou silně ovlivněny sociálně demografickými aspekty. Například 82% mladých lidí (16–24), 85% lidí s vysokoškolským vzděláním, 68% zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných osob a 87% studentů má alespoň základní digitální dovednosti. Naproti tomu pouze 35% lidí ve věku 55–74 let a 30% důchodců a neaktivních má základní dovednosti. “

Tato poslední statistika je působivá a dále zdůrazňuje význam komunity EPALE k urychlenému zavádění osvědčených postupů v oblasti digitálního vzdělávání dospělých.

Ačkoli by aktualizace indexu s údaji do roku 2020 (po třech měsících COVID-19 krize) pravděpodobně ukázala pozitivní trend v digitální gramotnosti dospělých, nebude tento výsledek udržitelný bez zavedení odpovídajících podpůrných opatření, jak na andragogické, tak na sociální úrovni. Proto s ohledem na nadcházející programové období 2021–2027 je nesmírně důležité, aby orgány EU a vnitrostátní vzdělávací orgány rozšířily rozsah jejich priorit a akcí ve formálním a neformálním sektoru vzdělávání dospělých.

Za tímto účelem by bylo užitečné zahrnout konkrétní opatření zaměřená na dospělé studenty do priority 2 - „Rozvíjení příslušných digitálních dovedností a schopností všech občanů“ - Digital Education Action Plan. To zahrnuje výzvu všem veřejným i soukromým subjektům zapojeným do plánování a poskytování celoživotního učení, aby spolupracovaly na:

- vývoji nových forem digitálního začleňování zaměřených na posílení postavení všech evropských občanů, zejména těch ze znevýhodněných skupin,

- postupně se stát digitálními spotřebiteli a skutečnými činiteli změny v udržitelném růstu společnosti;

- poskytování flexibilních nástrojů a přístupů zaměřených na občany pro (sebe) hodnocení, rozvoj, certifikaci a uznávání základních a pokročilých digitálních dovedností;

- návrh komunitních digitálních služeb a produktů, které zajišťují bezpečnou a demokratickou účast na sociálních a občanských iniciativách přes hranice a fyzické překážky.

Login (23)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?