Resource Details
РЕСУРС

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

Publikácia, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, je určená učiteľom, budúcim pedagógom, pracovníkom s mládežou a všetkým, ktorí sa zaujímajú o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom edukácie.

Nájdu v nej definované ciele neformálnej environmentálnej výchovy, dôležité informácie o udržateľnom rozvoji, inšpirácie o metódach a formách environmentálneho vzdelávania v prírodnom prostredí, množstvo voľne dostupných vzdelávacích materiálov, odkazy na učebné pomôcky, vzdelávacie plány, vzdelávacie videá, online kurzy a zaujímavé projekty z tejto oblasti.

Resource Details
ISBN
978-80-88833-72-7
Автор(и) на ресурса
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Slovensko
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!