Премини към основното съдържание
News
Новини

Conserve the Cultural Heritage: Miniature Carpet Weaving

The miniature carpet weaving course which suitable for adults started at Acıgöl Public Education Center. With this course, we aim to provide knowledge and skills related to miniature carpet weaving to adults and also aim protection and maintenance of miniature carpet weaving culture.

In the implementation of the course, we mainly apply methods and techniques to gain professional competence.

We apply individual teaching methods and techniques such as lecturing questions and answer group work, research, brainstorming, problem-solving, demonstration, and practice.

With the miniature carpet-weaving course, we support adults who attend the course to gain and develop values of adherence to the rules, patience, responsibility, respect, and cooperation.

Login (1)
Маркери

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?