Премини към основното съдържание
News
Новини

HIHTAST: Aktivno staranje v sodobni družbi

Med letošnjimi nominiranci za nagrado EAEA Grundtvig Award 2015 je bil tudi projekt HIHTAST: Aktivno staranje v sodobni družbi. Namen projekta HIHTAST je spodbujanje aktivnega staranja in dobrega počutja v Evropi prek spletne mreže evropskih partnerjev.

V okviru projekta starejšim prebivalcem nudijo treninge, ki jim omogočajo upravljanje z računalniki, uporabo interneta in spletnega orodja Web 2.0. S tem spodbujajo svoje umske sposobnosti ter izboljšujejo telesno in duševno počutje.

To omrežje je ustanovljeno na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni tudi za zagotavljanje usposabljanj in podpore pri uporabi IKT za druge starejše ljudi. Poleg tega ta mreža deluje kot prizorišče za starejše ljudi v Evropi, kjer si lahko izmenjajo izkušnje, se povezujejo, učijo novih kultur …

Gre za mednarodni projekt, pri katerem je sodelovalo pet organizacij iz Belgije, Velike Britanije, Portugalske, Turčije in Italije.

Več o samem projektu si lahko preberite na HIHTAST: Active ageing in the modern society.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?