Novi EPALE veb sajt dostupan od aprila 2021.
Възползвайте се максимално от EPALE, като влезнете през профила си на регистриран потребител. Това ще Ви позволи да оценявате и кометнирате съдържанието и ще Ви даде достъп до пълния набор от ресурси.

 

Скъпи EPALE колеги,

както може би знаете, ние работихме за нова платформа EPALE с цел да повишим цялостната лекота и удобство на ползване и богатството на нейното съдържание.

Ще имате възможността да видите резултатите от нашата работа в средата на месец април 2021 г. 

Новите функции на EPALE ще включват: обновена визия и навигация, повече образователни ресурси и нов раздел MyEPALE. Освен това ще бъде стартирано изданието на 2021 г. на инициативата Истории на общността EPALE  ... Останете на линия!

Най-новото съдържание на EPALE

Европейският стълб на социалните права: превръщане на принципите в действия (EN, LV, ES, ET, CS, IT, PT, DE, SV, EL, HU)

На 4 март 2021 г. Комисията заяви амбицията си за силна социална Европа, която се фокусира върху работните места и уменията за бъдещето и проправя пътя за справедливо, приобщаващо и устойчиво социално-икономическо възстановяване.

Нова инициатива за дигиталното образование в Германия, подкрепена от канцлера Меркел (EN, DE, HU)

Peter Brandt представя “Инициативата дигитално образование", стартирана от Германското федерално правителство.  

Mоже би Музейното образование беше стартирано от Пандемията (EN, PT, ET, LV, LT, SV, DE, HU)

Henrik Zipsane ни представя общ преглед на докладите на националните музеи за 2020 към Европейската академия на музеите. 

EPALE интервю: Inge Schuurmans (директор на Център за базово образование в Антверпен) (EN, NL, PT, ET, HU)

"Както повечето от нас, и ние трябваше да търсим алтернативи, за да помогнем на учениците да продължат да учат".

Вече е отворено кандидатстването за наградите Грюндвиг 2021 на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA) ! (EN, PT, ET, BG, LV, DE, PL, ES, TR, EL, FI, HU)

Наградата Грюндвиг на Европейската асоциация за образование за възрастни (ЕАЕА) акцентира на резултатите от проекти, които създават нови идеи, партньорства и методологии в образованието за възрастни. Тази година темата е дигитализация и демокрация.

Образование за живота: устойчиви житейски умения за уязвимите групи (EN, SL, CS, ES, BG, PT, TR, ET, SV, HU)

Темата за устойчивостта не е достатъчно представена в образованието за възрастни, особено предвид нейното значение за хората, околната среда и икономиката.

ЗЕЛЕНА  КНИГА ЗА СТАРЕЕНЕТО - Насърчаване на солидарността и отговорността между поколенията (EN, CS, BG, ES, PT, ET, EL, HU)

Европейската комисия представи зелена книга за започване на широк политически дебат относно предизвикателствата и възможностите на застаряващото общество в Европа.

“Затварянето на физическото сътрудничество догосва сърцето на образованието за възрастни” (EN, PL, PT, ET, EL, HU)

Изследването по метода Delphi анализира непосредствените и очакваните ефекти на пандемията COVID-19 върху образованието и ученето на възрастни.

Възползвайте се максимално от EPALE, като влезнете през профила си на регистриран потребител. Това ще Ви позволи да оценявате и кометнирате съдържанието и ще Ви даде достъп до пълния набор от ресурси.