Фокусът на EPALE: Неформално и информално учене

Има много основания неформалното и информалното учене да бъдат значими: 

  • Те могат да допълват формалното учене, като обхващат определени аспекти, които липсват в регулираните институции.
  • Те са относително доброволни занимания и крайната им цел често е по-скоро чистото знание, отколкото образователна степен.  
  • Те са гъвкави и позволяват по-индивидуално и фокусирано учене. 

    В EPALE  искаме да проучим ползите и предизикателствата в неформалното и информалното учене, както и иновациите, новите методи и подходи, добрите практики и примери от успешни проекти в тази област. 

    Споделете с общността EPALE Вашите истории, практики, статии и ресурси или cе свържете с Вашия национален екип EPALE , за да разберете как да се включите!

    Не забравяйте да посетите и тематичната ни страница  Неформално и информално учене.