chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Полезни EPALE връзки

Европейската комисия

Програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“ се стреми към увеличаване на уменията и пригодността за заетост, както и към модернизиране на образованието, обучението и младежките дейности. Седем годишната програма ще има бюджет от 14,7 милиарда евро; увеличение с 40% в сравнение с настоящия период, като това отразява ангажимента на ЕС за инвестиции в тези области. „Еразъм+“ ще предостави възможности на над 4 милиона европейци за учене, участие в обучения, придобиване на трудов опит и доброволчество в чужбина.

 

Платформа за резултати от проекти по Еразъм+

Платформата за резултати от проекти по Еразъм+ предоставя задълбочен преглед на проекти, финансирани по линия на Еразъм+ и предхождащите я програми. Платформата осигурява достъп до информация за проекти (описания, финансиране, партньори, резултати, информация за връзка) и извежда на преден план проекти с най-добри практики и истории за успеха (т.е. проекти, които са изпъкнали по отношение на уместност във връзка с политиките, комуникационен потенциал, въздействие или планиране).

 

EAC

Генералната дирекция за образование и култура (DG EAC) е изпълнителната структура на Европейския съюз, отговорна за политиката, свързана с образованието, културата, младежта, езиците и спорта. Генералната дирекция подкрепя тези сфери също и чрез голям брой проекти и програми, особено видимо чрез програмите „Творческа Европа“ и „Еразъм+“.

 

EACEA

На Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) е поверено управлението на специфични части от финансираните с европейски средства програми в областта на образованието, културата, аудиовизията, спорта, гражданството и доброволчеството.

 

Европейски политики, свързани с ученето на възрастни

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Линк към образователната подсекция на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Програмата в областта на цифровите технологии в Европа (DAE) има за цел да помогне на европейските граждани и бизнеса да се възползват в максимална степен от дигиталните технологии. Тя е първата от седемте водещи инициативи в рамките на Европа 2020 – стратегията на Европейския съюз за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

 

Политика на ЕС в областта на ученето за възрастни

Ученето за възрастни е много важен компонент от политиката на Европейската комисия за учене през целия живот. То включва формално, неформално и информално учене с цел подобряване на основните умения, придобиване на нови квалификации, повишаване на съществуващите или преквалификация с цел наемане на работа. Националните координатори са призвани да промотират политиката за учене на възрастни чрез Европейската програма за учене на възрастни.

 

Eвропа 2020

Европа 2020 е десетгодишната стратегия на Европейския съюз за осигуряване на растеж и работни места, която стартира през 2010 г. Нейната цел е да обърне внимание на недостатъците в нашия модел на растеж и да създаде условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

 

Речник на термините, свързани с ученето на възрастни

Cайтът “Confusing Conversations”

Онлайн речник за основни термини, свързани с гражданското образование, достъпни на немски и английски език.

 

Европейски речник на термините, свързани с ученето на възрастни, ниво 1

Проучване, свързано с европейската терминология в областта на ученето за възрастни с цел уеднаквяване на езика, общо разбиране и мониторинг на сектора, ниво 1. Проучване, поръчано от Европейската комисия през 2008 година и проведено от Националния център за проучвания и развитие на езиковата и математическа грамотност на възрастните (NRDC).

 

Eвропейски речник на термините, свързани с ученето на възрастни, ниво 2

Проучване, свързано с европейската терминология в областта на ученето за възрастни с цел уеднаквяване на езика, общо разбиране и мониторинг на сектора, ниво 2. Проучване, осъществено по поръчка на Европейската комисия.

 

Терминология, свързана с европейската политика за образование и обучение (2008)

Този многоезичен речник дефинира 100 ключови термина, използвани в европейската политика за образование и обучение. Той е на шест езика: английски, испански, немски, френски, италиански и португалски. Речникът е подобрена и разширена версия на ‘Терминология за политиката по професионално обучение’, 2004.

 

Терминология, свързана с европейската политика за образование и обучение (2014)

Този многоезичен речник (2014) дефинира 130 ключови термина, използвани в европейската политика за образование и обучение. Той представлява подобрена и разширена версия на ‘Терминологията, свързана с европейската политика за образование и обучение’ (2008) и ‘Терминологията за политиката по професионално обучение’ (2004). Той отразява нови приоритети в политиката на Европейския съюз, основно в анализите на уменията и компетенциите. Разработени са нови дефиниции заедно с експерти от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

 

Терминология за политиката по професионално обучение – многоезичен речник за разширена Европа (2004)

Този речник дефинира група термини, използвани в областта на политиката за професионалното образование и обучение в Европа. Предназначен е за изследователи и практици и най-общо – за всички, които се занимават с политики, свързани с професионалното образование и обучение. Достъпен е на шест езика: английски, френски, немски, чешки, унгарски и полски.