Discussion Details

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Career development.

Като част от фокуса ни за ноември, EPALE организира писмена дискусия за ролята на обучението на възрастни за подпомагане на заетите да се адаптират към бързо променящия се свят на работата.

Дискусията ще се състои на тази страница на 22 ноември от 11:00 ч. и ще бъде модерирана от тематичния координатор на EPALE David MallowsНе пропускайте възможността да споделите възгледите и опита си с общността на EPALE по някоя от следните теми:

11:00-13:30 ч.

 • Как обучението на възрастни могат да отговорят на нуждите на възрастните, които работят в gig икономиката? (Gig икономика е термин, обозначаващ пазарна икономика, при която временните позиции са обичайни и организациите наемат независими работници на краткосрочни договори)
  • С увеличаване на броя на професиите, които включват независима работа на електронни платформи, как може образованието на възрастни условно да отговори на техните нужди, да гарантира, че тяхната автономия и ефективност не са повлияни от изолацията им и от липсата на колективна тежест?
  • Как можем да идентифицираме, валидираме и насърчим новите умения, които са от основно значение за ефективността на работещите по този начин?
 • Знаем, че хората с висока квалификация е по-вероятно да се включат в обучение и образование на работното място. Как можем да подпомогнем кариерното развитие на хората, чиито работни позиции изискват по-малко умения?
  • Как можем да гарантираме, че порочният кръг на ниско търсене, което води до загуба на съществуващи умения и неучастие в дейности за усвояване на нови такива (дигитални умения, четивна и математическа грамотност, меки умения и др.) не води до социално изключване и създаване на прослойка от работници "втора ръка"?

Дискусията остава отворена по време на обедната почивка

14:30-17:00 ч.

 • В по-голямата си част ученето на работното място е неформално – учим се един от друг като наблюдаваме, обсъждаме и изпробваме нови умения. Как може обучението за възрастни да ангажира работниците с цел валидиране на такова учене - за да станат уменията на възрастните по-видими, без да бъдат създавани тромави системи за квалификация? 
 • Как работодателите могат да изграждат култура на учене на работното място, които подпомагат работниците им да отговорят на изискванията, които се предявяват към тях и да процъфтяват в кариерното си развитие? Какви стимули за учене могат да предложат работодателите?
  • Как правителствата могат да гарантират, че политиките им за учене на възрастни са проактивни, и че по-скоро предотвратяват появата на дефицити от умения у заетите, отколкото просто да предприемат мерки, когато хората останат без работа? 

Ще се радваме да чуем за инициативи и проекти, в които сте участвали и които подпомагат възрастните при ученето им за работата и на работното място. 

**Коментарите ще бъдат отворени на 19 ноември, за да могат участниците да се представят или да публикуват мнението си предварително.

Login (12)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да започнете дискусия?

Не се колебайте да го направите! Влезте на линка долу и започнете нова дискусия!