News
Новини

Заместник-министър Ваня Кастрева: МОН съзидателно надгражда политиките за квалификация на педагогическите специалисти

Cover_t

На 07 септември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе пресконференция по представяне на резултатите от Международното изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) Teaching and Learning International Survey - TALIS 2013.

При откриването на пресконференцията заместник-министър Кастрева подчерта значението на изследването като посочи, че то е в потвърждение на мерките, планирани от МОН в изпълнение на политиките, насочени към утвърждаване на по-висок обществен статут на българския учител за повишаване ролята му на ключов фактор в обществото. „Изводите, които можем да направим във връзка с квалификацията на педагогическите специалисти и кариерното им развитие са, че предприетите от нас действия са в посока, абсолютно съизмерима с политиките на другите европейски държави, каза г-жа Кастрева и добави: „В тази връзка е и приетата Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–2020), както и планът за нейното изпълнение.“

Следващото издание на изследването ще бъде през 2018 година.

Международното изследване за преподаване и учене TALIS на OECD е международно сравнително изследване на условията за преподаване и учене в различни образователни системи, което основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на прогимназиалните учители. Концептуалната рамка на TALIS е да бъде дългосрочна програма от изследвания с цикли, в които се проучват важни въпроси, свързани с политиките в образованието.

В България изследването се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование и се осъществи с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Българският доклад „Перспективи пред преподаването и ученето. Резултати от международното изследване TALIS 2013“ дава възможност да се сравнят данните от участието на България през 2008 и 2013 година.

Докладът е публикуван на www.ckoko.bg

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?