News
Новини

В Силистра се проведе заседание на областната група за учене през целия живот

Дата: 28 юни 2019 г.

Автор: Галина Георгиева, Darik News

 

В залата на Областен информационен център - Силистра, бе проведено първото заседание на Областна координационна група за учене през целия живот с областен координатор и председател Майя Григорова – старши експерт по професионалното образование и обучение в Регионално управление на образованието Силистра. Групата е формирана в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“.

 

Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Проект 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ по програма Еразъм+.

 

Групата ще съдейства за осигуряване на ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на областна политика за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни.

 

В състава й влизат представители на РУО на МОН Силистра, Областна администрация, общини от областта, Дирекция „Бюро по труда“, Териториално статистическо бюро – Север, професионални гимназии от Силистра и региона, Силистренска търговско-промишлена палата, СРС към КТ „Подкрепа“, РС на КНСБ, Регионална библиотека, Областен информационен център, Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и неправителствени организации.

 

Източник:  https://dariknews.bg/regioni/dobrich/v-silistra-se-provede-zasedanie-na-oblastnata-grupa-za-uchene-prez-celiia-zhivot-2173941

 

 

 

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?