European Commission logo
Create an account
Event Details
3 Юни
2021

В Силистра ще се проведе първата за 2021 г. работна среща на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“

България
Силистра
to

На 3 юни 2021 г. в град Силистра ще се проведе първата за тази година работна среща на Координационния съвет за Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“. Тя се очаква с нетърпение от всички членове на Съвета. Неформалната комуникация между тях и екипа на националния координатор показва, че заседанията на Съвета отдавна са утвърдени като най-важната пресечна точка за взаимодействие на заинтересованите страни на национално равнище.

Предварителната програма на срещата предвижда представяне на информация и провеждане на дискусия като част от националния консултативен процес за подготовка на последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни. Дебатирани ще бъдат и опциите за нови национални приоритети в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни за периода 2022-2023 г. В изпълнение ще бъдат приведени и други функции на Съвета, свързани по-специално с определяне на домакинството за провеждане на Националните дни за учене през целия живот, с категориите на годишните награди за принос, както и с други организационни въпроси.

Членовете на Съвета ще се възползват от рядката възможност да се запознаят с добри практики за учене на възрастни в Силистренска област. Те ще се докоснат до уникалното културно и просветно наследство на този регион.

Събитието се осъществява по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, изпълняван от Министерството на образованието и науката и съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Статус
As planned
№ на проекта в ЕС
Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”
Тип организатор
Друго събитие
Entrance fee
Неприложимо
Registration capacity
Неприложимо
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Осъществяване на координация на заинтересованите страни на национално равнище на управление в сектора за учене на възрастни, вкл. и планиране на основни събития и организационни въпроси.
Очаквани резултати от ученето
Създадени условия за координиране на заинтересованите страни на национално равнище на управление и взаимодействие на институциите, организациите и професионалистите в сектора за учене на възрастни.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Неприложимо.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?