Event Details
7 Февр.
2022

В област Перник ще обменят опит чрез представяне на добри практики за учене на възрастни

Remote Event
to

Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) организира онлайн семинар за обмен на добри практики за учене на възрастни по EPALE.

Събитието ще се проведе на 7 февруари 2022 г. (понеделник) от 10.30 до 12.30 ч. То се организира от Министерството на образованието и науката, във функциите му на Национално звено за подкрепа на EPALE, със съдействието на РУО Перник, и с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Поканени за участие са представители на различни институции и организации от сектора за учене на възрастни от област Перник.

За регистрация в онлайн семинара можете да използвате следния линк: https://form.jotform.com/220174393449358

След регистриране за участие в събитието ще Ви бъде изпратен друг линк за участие в самото събитие.

Семинарът се осъществява по проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, изпълняван от Министерството на образованието и науката и е съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Статус
As planned
№ на проекта в ЕС
Проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS
Тип организатор
NSS събитие
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Да създаде условия за споделяне на опит от институции и организации за образование, обучение и учене на възрастни в област Перник
Очаквани резултати от ученето
Създадени условия за споделяне на опит от институции и организации за образование, обучение и учене в област Перник.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Неприложимо.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?