News
Новини

TRAYCE Обучение на обучители за младежта в рамките на Съвета на Европа

TRAYCE е дългосрочна възможност за обучители в неформалното образование, работещи с млади хора. Избраните участници ще работят онлайн и ще присъстват на семинари в Европейския младежки център в Страсбург, Франция. Първият семинар ще се проведе в периода 12 – 23 юни 2015 г. Всички разходи за участие ще бъдат поети. Курсът на обучение има за цел да подпомогне качественото развитие на неформалните образователни дейности в рамките на Съвета на Европа, чрез усъвършенстване компетентностите на обучители, работещи с млади хора.

Целите на обучението са насочени към признаването и развитието на неформалното образование на младите хора в Европа, развитие на професионален профил на обучителите, работещи с младежи и признаването на техните способности, качественото развитие в работата на младежките организации в Европа в областта на неформалното образование, особено тези, сътрудничещи си с Европейските младежки центрове към Съвета на Европа. Обучението  ще допринесе за осигуряването на качество на програмата за младежта на Съвета на Европа и нейните партньори, за популяризиране на ценностите и подходите, на които се основава работата с млади хора в Европа, и да се направи оценка за това как те следва да се прилагат по отношение на обучителните дейности.Крайният срок за подаване на заявления за участие е 10 март 2015 г. Повече информация можете да намерите тук.

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?