Премини към основното съдържание
News
Новини

СТАРТИРА ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТГОВОРЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

Главният секретар на БСК Добри Митрев откри днес (2 юни 2021 г.) двудневна онлайн конференция на тема „Отговорен социален диалог за достоен живот (Re-dial)“, която се провежда в рамките на едноименния проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Партньори по проекта Re-dial са четири ключови национално представителни социални партньори: организации на работниците и служителите (КНСБ и LO) и асоциации на работодателите (БСК и NHO). Проектът надгражда резултатите от „Социалния диалог - обмен на примери за добри практики“, реализиран от LO и NHO от Норвегия и КНСБ и БСК от България, свързани съответно с ЕКП и BUSINESSEUROPE.

Основната цел на проекта е подобряване на социалния диалог и сътрудничество чрез подпомагане укрепването на тристранния диалог. За целта се предвижда да бъдат осъществени 36 двустранни и 20 тристранни консултации на национално, регионално и местно ниво с пилотни региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново. Също така, предвижда се обучение на 500 представители на социалните партньори, както мъже, така и жени, за увеличаване на капацитета за участие в социалния диалог с по-високо ниво на интензивност и доверие за повлияване на националните политики и закони.

По време на днешния форум беше представена норвежката система за тристранно сътрудничество и, по-специално – Северният модел, както и социалното партньорство в областта на механизмите за разрешаване на спорове от LO и NHO.

Вторият ден на конференцията (3 юни) е посветен на цифровата трансформация на работното място и изграждането на капацитета за социален диалог. Ще бъде представена Норвежката национална стратегия за политика по уменията, както и развитието на дигиталните компетенции в Норвегия.

 

Източник: БСК

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?