Event Details
1 Февр.
2019

Сертифицирано обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF

Bulgaria
София
to

Фондация за бизнеса в образованието организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор (Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др). Обучението ще се проведе през февруари - март 2019. 

Срокът за записване е 20 януари 2019.

Обучението се провежда по международната програма за подготовка на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF)по която от 2005 г. досега у нас са обучени над 1000 специалисти, практикуващи в средното и висшето образование, бизнеса, неправителствени организации и институции. Освен в България, програмата се прилага в Румъния, Македония,  Гърция, Турция, Кипър, Германия, Португалия, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Япония, Тайван и др. Повече информация за сертификата GCDF можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

Обучението обхваща следните теми:

- Теории за кариерното развитие

- Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите 

- Процес на оценяване в кариерното консултиране

- Определяне на цели и изготвяне на план за действие 

- Реализация на програми за кариерно развитие

- Умения за ефективна комуникация и презентиране

- Пазар на труда

- Маркетинг на кариерните услуги

- Етични и правни въпроси. Супервизия.

Водещ на обучението е Наталия Николова - психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси. Тя ще бъде през цялото време на ваше разположение за насоки, оценяване на самостоятелни задания и супервизия а практиката с клиент. 

Обучението ще се проведе в София, в Есенс Център, ул. "Шести септември" 37 и ще включва следните етапи: 

  • Първа присъствена сесия (11-13 февруари): 3 работни дни – лекционна част и практически модули.
  • Дистанционна подготовка: запознаване с различни теоретични материали и упражнения за самооценка на наученото (около 4 работни дни). 
  • Втора присъствена сесия (14-15 март): 2 работни дни – практически модули.
  • Дистанционна подготовка: разработване на казус.
  • Сертифициране на участниците, които успешно са приключили обучението си.
  • Таксата за обучение е 480 лв. с ДДС и включва 120 часа обучение, материали и супервизия, кафе паузи по време на присъствените сесии и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години. 
Event Details
Статус
As planned
Тип организатор
Друго събитие
Organiser name
Фондация за бизнеса в образованието http://fbo.bg/bg/
Данни за контакт
Записване на имейл: Nevena.Rakovska@gmail.com
Такса за участие
Да
Маркери

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?