Event Details
24 Apr
2015

Семинар „Практически приложения за ЕСVЕТ мобилност“

България
София

Семинарът ще се проведе в сградата на ЦРЧР (гр. София, ул. Граф Игнатиев 15) и е подходящ за организации, работещи в областта на професионалното образование и обучение – Професионални гимназии, Центрове за професионално обучение, неправителствени организации. Програмата включва запознаване с инструментариума, приложим към ЕСVЕТ мобилности, както и практическа работа за изготвяне на меморандум за разбирателство, споразумение за обучение, портфолио на бенефициентите и документация по оценяване и признаване на мобилността. Ще бъде представена и дейност ЕВРОПАС. Всеки участник в семинара ще получи по електронна поща ръководство за организиране на ЕСVЕТ мобилност.

Event Details
Статус
As planned
Тип на събитието
Конференция
Organiser name
Център за развитие на човешките ресурси
Данни за контакт
https://www.surveymonkey.com/r/LSKMLKT
Брой делегати
< 100
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?