European Commission logo
Create an account
News
Новини

Проучване на допълнителна квалификация 2017 (Австрия)

Проучване на допълнителна квалификация 2017: Фирмите инвестират в допълнителна квалификация и се подготвят за дигитализацията

  • Сигурността е най-важният аспект на дигитализацията
  • 90% виждат голяма необходимост от обучение в сферата на дигиталните компетенции

На 7 юни 2017 г. в Австрия за девети път се проведе „Ден на допълнителната квалификация“. Организаторът е „Платформа за професионално обучение за възрастни“ (PbEB), като един от осемте ѝ члена е Институтът за насърчаване на икономическото развитие (WIFI) в Австрия. Както всяка година, бе представено проучването относно допълнителната квалификация, в което „MAKAM Research“ се допитва до ръководни кадри и лица от 500 фирми с над 20 служителя, отговарящи за човешките ресурси. Резултатите: 9% от компаниите смятат, че са „много добре“ подготвени за изискванията на дигитализацията, други 42% са поне „добре“. 43% заявяват, че са „достатъчно“ подготвени за предстоящите предизвикателства, поне 4% от компаниите казват, че са просто „достатъчно“ подготвени, и още 1% оценяват това, което се случва във фирмата по темата дигитализация, като „недостатъчно“.

Ръководните кадри и лицата, отговарящи за човешките ресурси, също бяха попитани кои аспекти по отношение на дигитализацията са особено важни според тях. Много голямо значение имат сигурността в информационните технологии (ИТ) и сигурността на данните, които 84% от анкетираните смятат за много важни, а 13% за важни. На голяма дистанция след тях следват търговските и бизнес аспекти, като например възможността да се помисли за влиянието на дигитализацията в нови бизнес модели.

90% искат по-висока допълнителна квалификация в сферата на дигиталните умения

90% виждат голяма необходимост от допълнителна квалификация в сферата на „дигиталните умения“. Работещите, според допитването, трябва да получат допълнителни дигитални умения преди всичко в сферата на ИТ-сигурността и сигурността на данните – тук 60% определят голяма необходимост от допълнителна квалификация. Освен това са важни търговските и бизнес аспекти на дигитализацията (43%, напр. разработката на нови търговски модели), технологичните аспекти (39%, напр. техниката за автоматизация), социалните компетенции (36%, напр. работа в сътрудничество) и комуникативно-креативните аспекти (34%, напр. уебдизайн).

75% от фирмите вече са заложили на мерки, свързани с обучение в сферата на дигитализацията и отново в сферата на сигурността.

50% от запитаните ръководни кадри и лицата, отговарящи за персонала, планират и други мерки за обучение, за да засилят дигиталните умения на работещите.

При компаниите има противоречиви мнения по отношение на дигитализацията

На въпроса, дали нарастващата дигитализация има по-скоро положително или отрицателно въздействие върху фирмата, анкетираните отговарят оптимистично: дигитализацията се отразява позитивно най-вече на ефективността на работа и конкурентоспособността на компанията, казват 65% и 61% от анкетираните. 58% вярват, че качеството на извършените дейности се повишава чрез дигитализацията, а 57% са на мнение, че сигурността на данните се е подобрила чрез дигитализацията. „Като цяло фирмите имат противоречиви мнения. Много ръководни кадри споменават, че дигитализацията в много сфери има както позитивно, така и негативно влияние. Това ще рече, че фирмите едва сега се ориентират. Ето защо, обучението по отношение на дигитализацията ще допринесе за „ясна представа по този въпрос“, обяснява говорителят на платформата PbEB маг. Кристиан Байер.

18% от компаниите са склонни на повече разходи за допълнителна квалификация през 2017 г.

18% от фирмите през тази година ще инвестират повече в допълнителна квалификация. Противно на това само 5% от фирмите планират през текущата година по-ниски разходи за допълнителна квалификация, отколкото досега. Бюджетите за допълнителна квалификация в повечето фирми остават същите тази година: 69% от фирмите са предвидили същия бюджет за допълнителна квалификация, както предишната година. Маг. Алис Флайшер, представителка на института WIFI Австрия в платформата PdEB, споделя по темата: „Непрекъснатите инвестиции в стратегическо развитие на работещите са много важни, особено във времената на дигитализация. Поради това е много радостно да установим, че австрийските компании са на същото мнение.“

Най-важните мерки за допълнителна квалификация: Продажби / Маркетинг

Както и при проучването, проведено предходни години, и тази година компаниите бяха запитани да подредят по значение отделните мерки за допълнителна квалификация. Както и през предходната година, повечето компании очакват да получат най-голямо конкурентно предимство от обученията по маркетинг и продажби, последвано от личностното развитие и обучението в областта на техниката и производството, както и информатика и компютърни приложения.

Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?

Предстоящи събития