European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

News

Новини

Програма за преодоляване на постпандемичния стрес в организациите

TreeImage.
Marina TATAROVA

Програма за преодоляване на постпандемичния стрес в организациите

Цели на проекта
◊ Усвояване на ефективни съвременни практики и международен опит в областта на
терапевтичните методи за управление на професионалния стрес (бърнаут);
◊ Формиране на резилианс и личностно развитие;
◊ Преодоляване на постпандемичния стрес

Какво представлява професионалното прегаряне?

Терминът „бърнаут“ („прегаряне“ в букв. превод от английски) е предложен през 1974г. от американския психолог Хърбърт Фройденбергер, в книгата му „Професионалното прегаряне: високата цена на големите постижения“ (“Burn Out: The High Cost of High Achievement. What it is and how to survive it.”).

Той го определя като „изчезване на мотивация, когато отдадеността към дадена кауза или връзка не водят до желаните резултати”.

Професионалното прегаряне или т.нар. бърнаут представлява реакция на продължителен стрес в работна среда и се характеризира с три основни измерения: изтощение, деперсонализация (ограничена идентификация с работата и понижен капацитет за изпитване на емпатия), както и намалена професионална способност. По-просто казано, ако се чувствате изтощени, не харесвате работата си и се справяте все по-трудно с нея, вече показвате признаци на прегаряне.

Професионалния стрес или бърнаут афектира работната производителност, води до безсъние, както и до грешки във вземането на решения, работни конфликти и злоупотреба с лекарства, алкохол и др..

Пандемията и психичното здраве: Как да се справим в кризата?

Когато сме изправени пред криза, тя засяга негативно на първо място психичното ни благосъстояние. То, по ирония, е и това, което на първо място ни помага да издържим и преживеем същата тази криза.

Понякога след преболедуване от COVID 19 може да се появи натрапчиво усещане за безнадеждност, подсилено от общо физическо неразположение и изтощение от прекалено голямо безпокойство. Тези симптоми са всъщност част от известния синдром на хроничната умора.

Така към физическите проблеми се добавя емоционална нестабилност и се създава благоприятна почва за развитие на усещане за несигурност и поява на различни фобии, депресия, склонност към злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.

При пациентите, преболедували COVID 19, се наблюдава имунен и емоционален дисбаланс. За възстановяване на трудоспособността и жизнеспособността на хората, прекарали COVID 19, е нужно изграждане на пластичност на психиката (Резилианс).

«Резилианс» - защо да го формираме?

“Резилианс” /resilience/ има латински произход /от глагола resilio/ – скачам, отскачам, избликвам. В научната литература липсва единно определение, а в много езици понятието е неразпознаваемо. Утвърдено е английското значение на понятието, “устойчивост на характера” или т.н “hardiness” – концепция, възникнала в теорията на Салвадор Мади, изследвал личностната регулация на стреса и творческия потенциал. Обобщено се тълкува като “здраве, устойчивост, смелост”, а също и като умение за емоционална компетентност и разбиране на другия и ситуацията. В този смисъл качеството е от ключово значение на превъзмогване на кризисни състояния. То е необходимо както на човека, преживяващ криза, така и на хората от неговото обкръжение и на тези, които ежедневно се сблъскват с личностното страдание и болка.

Жизнеустойчивостта, включва в себе си два компонента – психологичен и дейностен, които имат мотивационна природа. Дейностната страна предполага действия, насочени към осъществяване на цели. Те са насочени към справяне със стреса и включват постоянна грижа за здравето и обратна връзка за това, какво се случва с нас.

 

ДЕЙНОСТИ:

1. Участие в структурирани курсове:

  • „Диагностични процедури за измерване на резилианс. Стратегии за формиране на резилианс в организации и институции“ / „Diagnostic procedures for measuring resilience. Strategies for the formation of resilience in organizations and institutions“
  • „Бърнаут и резилианс: Въведение и ключови аспекти. Рехабилитация след пандемия“ / "Burnout and resilience: Introduction and Key Aspects. Post-pandemic rehabilitation"

2. Наблюдение върху терапевтичната работа в сродни организации (Job shadowing)

 

РЕЗУЛТАТИ:

  • Придобити знания за бърнаут
  • Усвоени техники за прилагане на копинг-стратегии за преодоляване на бърнаут
  • Усвоени техники за  управление на стреса в ежедневието
  • Придобити знания за резилианс и формиране на резилианс в организации
  • Усвояване на многообразен ресурс за изграждане на пластичност на психиката  
  • Усвоени практики за преодоляване на постпандемичния стрес  
  • Изградени умения за личностно развитие

 

Проект № 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030593 Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“ Прага, Чехия / 2022г.

Login (2)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Устойчивост и учене за възрастни: преминаване отвъд зелените умения?

Присъединете се към нас, докато размишляваме върху зелените умения като начин за справяне със сложни взаимосвързани въпроси като изменението на климата и екологичните предизвикателства.

още...
Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Основни умения в Пакта за умения

Проучете интегрирането на основните умения в инициативата "Пакт за умения"!

още...
Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Финансова грамотност по време на криза

Присъединете се към нашите експерти и се потопете в света на финансовите политики и тяхното въздействие върху обществото.

още...

Latest News

Предстоящи събития