News
Новини

Пригответе се за следващата онлайн дискусия на тема „Медийна грамотност за възрастни - защо е важна точно сега?“

Get ready for the next online discussion on News media literacy for adults.

 

Бързото технологично развитие и непрекъснато променящите се социални условия формират разнообразна комуникационна динамика, която поражда няколко предизвикателства като злоупотреба / грешка / дезинформация, реч на омразата и пропаганда. В този контекст обучението за възрастни изглежда е важно средство за подпомагане на хората да станат по-критични и устойчиви на тези предизвикателства. Във връзка с това, медийната грамотност в новините, която произтича от критичното образование за медийна грамотност, може да даде възможност на възрастните и да насърчи развитието на активни демократични граждани .

Каним ви на предстоящата дискусия на EPALE, която ще разгледа медийната грамотност от обща и практическа гледна точка в обучението за възрастни. Споделете Вашето мнение и опит кои въпроси от образованието за медийна грамотност трябва да бъдат насочени към възрастните учащи се. Дискусията ще се проведе във  вторник, 22 юни 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. CEST.

Писмената дискусия ще започне с предаване на живо с поканени експерти от списанието ELM (Европейско списание за Учене през целия живот), които работят за финландската фондация за Учене през целия живот, Kvs по отношение на приноса на медийната грамотност за обучение на възрастни . Писмената дискусия и предаването на живо ще бъдат модерирани от Rute Baptista, мениджър за професионално развитие на eTwinning в European Schoolnet .

Запазете датата и се присъединете към нас, за да споделите Вашата гледна точка по отношение на медийната грамотност за възрастни!

Коментарите ще бъдат отворени от 8 юни, за да можете да започнете да споделяте Вашите размисли и предложения.

 

Get ready

Login (15)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?