Event Details
1 Февр.
2022

Посланиците на EPALE в България продължават да се обучават и в началото на месец февруари 2022 година

Remote Event
to

Националното звено за подкрепа на EPALE ще продължи да осигурява възможности за развитие на уменията на членовете на мрежата от посланици на EPALE. Предстои организирането и провеждането на втори онлайн обучителен семинар.

Събитието ще се проведе на 1 февруари 2022 г., вторник, от 10.30 до 12.30 ч.

Профилът на посланиците на EPALE в България, създаден за целите на националната подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа, обхвана разнообразен набор от характеристики на тези основни актьори. По-специално профилирането на посланиците е съсредоточено върху:

  • Интерес към сектора за учене на възрастни;

  • Познания за функционалните и съдържателните възможности на Платформата, вкл. за актуалните им развития;

  • Комуникационни умения;

  • Дигитални умения;

  • Творчески умения;

  • Желание за споделяне на идеи;

  • Ентусиазъм;

  • Любознателност;

  • Работата в мрежи, вкл. социални медии.

Ролята на посланика на EPALE е насочена както към привличане на нови потребители на Платформата, така и към тяхното активиране за приноси към различните категории съдържание: новини, съобщения за календара, блогове, ресурси, участие в дискусии и др.

Вторият онлайн обучителен семинар ще създаде условия за развитие на уменията на посланиците на EPALE. Отново обучител ще бъде Наталия Георгиева – външен експерт и автор на съдържание в EPALE, с която всяка среща е уникално преживяване за всички от общността на EPALE.

Семинарът се осъществява по проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, изпълняван от Министерството на образованието и науката, съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Статус
As planned
№ на проекта в ЕС
604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS
Тип организатор
NSS събитие
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Да създаде условия за развитие на уменията на посланиците на EPALE в България.
Очаквани резултати от ученето
Осигурени условия за развитие на уменията от посланиците на EPALE в България.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Неприложимо.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?