Премини към основното съдържание
News
Новини

Помогнете ни да подобрим "Еразъм+": онлайн проучване

Европейската комисия стартира ново онлайн проучване относно влиянието, което международната мобилност и програмите за сътрудничество оказват върху образованието, обучението, младежта и спорта. Въпросникът цели получаването на обратна връзка от всички обучаеми и от персонала, включително и тези, които не са участвали в каквато и да било програма за международна мобилност или сътрудничество.

Проучването ще помогне на Европейската комисия да оцени по-добре влиянието на програма „Еразъм+“, сравнявайки промените в нагласите, компетенциите и поведението на обучаемите и персонала, като резултат от мобилността. Онлайн въпросникът е отворен за обучаемите и служителите от следните групи, без значение дали са осъществили мобилност или не:

  • Ученици
  • Училищен персонал
  • Ученици от системата на професионалното образование и обучение
  • Училищен персонал от системата на професионалното образование и обучение
  • Студентите
  • Служителите във висшите училища
  • Професионалистите от сферата на ученето за възрастни
  • Младежи от младежки организации
  • Персонал от младежки организации
  • Персонал от спортни организации

Попълването на въпросника отнема около 15 минути и ще бъде достъпен до 31 май 2017 г.

Можете да попълните въпросника тук

Login (9)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?