Премини към основното съдържание
Event Details
4 Dec
2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii

Poland
Kraków

"Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany obecności technologii informatycznych oraz powszechności ich wykorzystania we wszystkich obszarach życia społeczego. Epidemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała, że znaczna część aktywności w bardzo krótkim czasie przeniosła się do przestrzeni online. Edukacja, praca, zakupy, usługi medyczne, rozrywka i kultura zaczęły być dostępna za pośrednictwem sieci internetowych. Procesy te objęły również osoby z niepełnosprawnościami. Powoduje to potrzebę podjęcia interdyscyplinarnej debaty na temat wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami oraz szans i zagrożeń wynikających z wirtualizacji życia społecznego dla tego środowiska.

Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • Eksluzywny charakter technologii internetowych
 • Sposoby korzystania z nowoczenych technologii
 • E-edukacja i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
 • Emancypacyjny charakter nowych technologii 
 • VR, AR, gry cyfrowe i ich zastosowanie
 • Dostępność i technologie asystujące 
 • Zarządzanie kryzysowe w czasie epidemii i i wdrażanie Tarczy Antykryzysowej 
 • Wirtualne sieci wsparcia – formalne i nieformalne
 • Bezpieczeństwo w sieci i kompetencje medialne osób z niepełnosprawnościami
 • Wirtualizacja kontaktów społecznych
 • Wirtualizacja kultury i rozrywka online
 • Rehabilitacja i fizjoterapia online

Zakres zaproponowanych tematów nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, które są efektem złożoności i dynamiki procesów digitalizacji i wirtualizacji życia społecznego i ich wpływu na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii wywołanej przez wirusa Covid-19.

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących konsekwencje powszechności wykorzystania technologii internetowych, w dobie epidemii, dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 listopad 2020

Powiadomienie o przyjęciu abstraktu: 16 listopad 2020

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Artykuły przygotowane na podstawie wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW lub monografii recenzowanej.

Obserwujemy cały czas sytuację związaną z epidemią. Mamy nadzieję, że w grudniu będziemy mogli spotkać się w Krakowie, jeśli jednak nie będzie to możliwe konferencja będzie zorganizowana w trybie online.

Komitet honorowy:

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków dr hab. Ireneusz Jeziorski, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki dr hab. Piotr Plichta, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków dr hab. Mariola Racław, prof. UW, Uniwersytet Warszawski dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz dr Joanna Bierówka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kraków dr Katarzyna Piątek, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała dr Radosław Tyrała, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Komitet organizacyjny:

dr Marzena Mamak-Zdanecka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków dr Maria Stojkow, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków dr Dorota Żuchowska-Skiba, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków"

Event Details
Статус
As planned
Тип на събитието
Конференция
Уебсайт на събитието
Тип организатор
Друго събитие
Organiser name
Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności i Wydział Humanistyczny AGH
Registration URL
Данни за контакт
Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS
E-mail: sekcjasnpts@gmail.com
Strona na FB: https://www.facebook.com/SSNPTS/
Messenger https://www.facebook.com/SSNPTS
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa pok. 212
Telefon +48500 -186- 736
E-mail pts@ifispan.waw.pl
Брой делегати
100 - 200
Целева група
Учени, студенти, изследователи в областта на андрагогиката
Мрежи и организации за учене за възрастни
Проекти и партньорства
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?