European Commission logo
Create an account
News
Новини

Новият разказ за Европа: призив към европейската младеж за събиране на идеи

New-narrative

Европейската комисия започна събирането на идеи, като част от проекта „Нов разказ за Европа“.

Новият разказ за Европа бе иницииран от Европейския парламент и е под ръководството на еврокомисаря Тибор Наврачич. Новият разказ за Европа е създаден, за да даде възможност на младите европейци да говорят по конструктивен начин относно бъдещето на Европа и откриването на решения по редица общи проблеми. Целта на проекта е гласът на младите да бъде чут на европейско ниво от хората, от които промените зависят.

Събраните мнения и идеи ще създадат „Новия разказ за Европа“, който ще достига директно до европейските институции, стремейки се да повлияе на тяхната визия и решения. Резултатите ще бъдат публично обявени и на електронните страници на европейски институции.

Има широк кръг от теми, по които хората могат да изразяват своето мнение – образование, устойчив транспорт, политически екстремизъм, европейски ценности и др.

За повече информация относно проекта и възможностите за участие, използвайте настоящата връзка.

Login (6)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?