News
Новини

Нова уеб платформа улеснява ученето през целия живот

В българското уеб пространство вече работи уеб-базирана база данни с образователните възможности в България, която улеснява потребителите в избора им на следдипломна квалификация. Проектът е реализиран по европейската програма „Учене през целия живот“, благодарение на Сирма Солюшънс и АдминСофт.

В днешното динамично време на бързо развиващи се технологии, “икономика на знанието” и все по-глобализиращ се свят, наличието на актуална квалификация е ключово за намирането на подходящи кариерни възможности не само за младите хора, но и за всички останали. Точно поради тази причина завършването на гимназия или университет нерядко се оказва само началото на един по-дълъг образователен път, който може да продължи през целия живот. За да улеснят онези от нас, които имат желанието да вървят по него, българските компании Сирма Солюшънс и АдминСофт са създали база данни за избор на образователна форма и квалификация по програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот“.

Сайтът – http://euroguidance.bg/Public

Тази база данни, наречена „ЕВРОГАЙДЪНС“ (Euroguidance), е уеб базирана и съдържа изчерпателна информация за образователните възможности в България. Тя е разработена по поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който изпълнява функциите на национална агенция по програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

Основното предназначение на проекта е да предостави възможност за публикуване и обмен на информация за образователни и квалификационни възможности в Република България. На създаденият уеб портал може да се видят всички форми на образование и квалификация в областта на средното и висшето образование, както и наличните курсове и програми, свързани с възможността за учене през целия живот. Освен това, потребителите имат достъп до данните за контакт на съответните образователните институции.

Проектът е реализиран за два месеца и за неговото осъществяване е изградена и внедрена национална база данни за нуждите на ЦРЧР, която е свързана с Европейската платформа „Learning opportunities and qualifications in Еurope“, разказват още разработчиците.

Чрез уеб-портал потребителите се свързват с националната база данни за образователни и квалификационни възможности, с актуализирани данни към съответната учебна година. Потребителският интерфейс е изчистен и лесен за ползване. Той позволява автоматизирана актуализация на данните за следваща учебна година или друг приложим период. В допълнение е изграден интерфейс за експорт на данните от националната база към Европейската платформа в xml – формат. За успешното внедряване и последващо използване и доразвиване на базата и уеб портала е проведено обучение на служителите на ЦРЧР.

По такъв начин новосъздаденият портал включва пълната информация за квалификационните възможности в България и улеснява потребителите в избора им, включително подпомага и чуждестранните младежи, които избират България за своето образование, защото страната ни е атрактивно място за обучение и квалификация на млади хора от над 120 страни от цял свят.

Източник: Компютърен свят

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?