News
Новини

Нова покана за представяне на предложения по програма Еразъм +, КД 3 - "Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение"

14.10. 2017 г.

 

Изпълнителната Агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия обяви, че е открита нова покана за представяне на предложения в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиката - „Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО)”.

Общите цели на поканата са:

-увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за разви­тието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка, което ще бъде от полза и за предприятията,

-подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, прак­тическа приложимост и привлекателност.

 

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващите квалификации.

 

Предвиденият общ бюджет за съфинансиране на проекти възлиза на 6 млн. евро. Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения.

Крайният срок за подаване на заявления е 31  януари 2018 г.

 

Повече подробности и всички необходими документи са налични на електронната страница на Изпълнителната Агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en

Налично е бюро за помощ за консултиране и административна подкрепа.

Можете да се свържете с екипа на EACEA VET на: EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu.

 

Автор: Екип на EACEA VET

Източник:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/346/…

 

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?