News
Новини

Не пропускайте дискусията на EPALE на тема Трансформиращо учене и житейски умения

На 27/10/2021 г., 10 ч. (CET) EPALE ще бъде домакин на дискусия, която ще се предава на живо на тема трансформиращо учене и житейски умения, модерирана от Джина Ебнър и Кристин Сислак от ЕААЕ; съвместно с Джордж А. Кулаузидес и Сюзан Кайл.

Ще обсъдим трансформиращо учене и житейските умения, какво имаме предвид, когато използваме тези термини, както и потенциалните шансове и предизвикателства, които могат да дойдат с тях.

Нашите гост-лектори ще ни представят академичните, политическите и практическите аспекти на темата. Ще разгледаме и настоящата позиция за трансформиращото обучение в Европа и ще проучим дали и как ЕС в момента подкрепя развитието на житейските умения. Ще обсъдим какви примери за добри практики могат да ни научат как да насърчаваме трансформацията и житейските умения по реалистичен начин и по този начин да подкрепяме устойчивостта и сближаването в Европа.

Насочващите въпроси могат да бъдат:

• Какво имаме предвид под трансформиращо обучение? Какво разбираме под житейски умения?

• Каква е връзката между житейските умения и трансформиращото образование?

• Как виждате прилагането на трансформиращ подход на обучение?

• Как трансформиращото обучение може да бъде по-отворено, по -малко инструментализирано

• Визия за образованието?

 

ЦЕЛИ НА ДИСКУСИЯТА

С тази дискусия искаме да предоставим на участниците отправна точка по темата за трансформиращо учене и житейски умения и да покажем какви ползи те носят за отделния учащ се и за обществото като цяло. Ще представим бързо въведение в някои от предизвикателствата, но и в потенциала, който идва с тяхното насърчаване и изпълнение. По-специално искаме да поставим акцент върху академичните, политическите и практическите аспекти на трансформиращото учене и житейските умения и това, което тези три сектора трябва да допринесат, за да превърнат трансформиращото се обучение в реалност за всички европейци.

 

В РЕЗЮМЕ

Дискусията ще започне в 10:00 ч. (CET) с излъчване на живо на разговор между експерти в трансформационното обучение и ще продължи разговора с потребителите на EPALE в писмена дискусия в секцията за коментари до 16:00 ч. CET.

Коментарите ще бъдат отворени от 13 октомври, за да споделите Вашите мнения и въпроси!

Login (18)

Коментар

"Put in simple terms, transformative learning is the idea that learners who are getting new information are also evaluating their past ideas and understanding, and are shifting their very worldview as they obtain new information and through critical reflection".

This makes transformative learning even more relevant for adults who can attach meaning to newly-acquired knowledge, based on present and previous life experiences. 

Login (0)

Дискусията е много важна, защото задава нов поглед върху образованието, обучението и ученето на възрастни. За България това има съществено значение, тъй като е необходимо да се формират нагласи за преодоляване на:

  • префокусиране върху оценяването;
  • запаметяването на голям обем от информация;
  • диктатът на изпитите с висок залог и пр.

И не само това.

Очаквам събитието.

Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?