News
Новини

Не пропускайте дискусията на EPALE на тема Трансформиращо учене и житейски умения

На 27/10/2021 г., 10 ч. (CET) EPALE ще бъде домакин на дискусия, която ще се предава на живо на тема трансформиращо учене и житейски умения, модерирана от Джина Ебнър и Кристин Сислак от ЕААЕ; съвместно с Джордж А. Кулаузидес и Сюзан Кайл.

Ще обсъдим трансформиращо учене и житейските умения, какво имаме предвид, когато използваме тези термини, както и потенциалните шансове и предизвикателства, които могат да дойдат с тях.

Нашите гост-лектори ще ни представят академичните, политическите и практическите аспекти на темата. Ще разгледаме и настоящата позиция за трансформиращото обучение в Европа и ще проучим дали и как ЕС в момента подкрепя развитието на житейските умения. Ще обсъдим какви примери за добри практики могат да ни научат как да насърчаваме трансформацията и житейските умения по реалистичен начин и по този начин да подкрепяме устойчивостта и сближаването в Европа.

Насочващите въпроси могат да бъдат:

• Какво имаме предвид под трансформиращо обучение? Какво разбираме под житейски умения?

• Каква е връзката между житейските умения и трансформиращото образование?

• Как виждате прилагането на трансформиращ подход на обучение?

• Как трансформиращото обучение може да бъде по-отворено, по -малко инструментализирано

• Визия за образованието?

 

ЦЕЛИ НА ДИСКУСИЯТА

С тази дискусия искаме да предоставим на участниците отправна точка по темата за трансформиращо учене и житейски умения и да покажем какви ползи те носят за отделния учащ се и за обществото като цяло. Ще представим бързо въведение в някои от предизвикателствата, но и в потенциала, който идва с тяхното насърчаване и изпълнение. По-специално искаме да поставим акцент върху академичните, политическите и практическите аспекти на трансформиращото учене и житейските умения и това, което тези три сектора трябва да допринесат, за да превърнат трансформиращото се обучение в реалност за всички европейци.

 

В РЕЗЮМЕ

Дискусията ще започне в 10:00 ч. (CET) с излъчване на живо на разговор между експерти в трансформационното обучение и ще продължи разговора с потребителите на EPALE в писмена дискусия в секцията за коментари до 16:00 ч. CET.

Коментарите ще бъдат отворени от 13 октомври, за да споделите Вашите мнения и въпроси!

Login (12)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?