European Commission logo
Create an account
Event Details
9 Дек.
2022

Насърчаване на европейския цифров преход

Отдалечено събитие
to

Основната цел на конференцията е да обсъди европейската политика с експертната общност, социалните партньори и по-широка група от заинтересовани страни и участници основните констатации от втория ESJS на Cedefop, фокусиран върху цифровизацията и несъответствията на уменията в Европа.

С предстоящата Европейска година на уменията и акцент върху дигитализацията, дигиталните умения, използването на уменията, формирането на умения и несъответствията на уменията, Cedefop има за цел да стимулира дебати, основани на доказателства, за това как да се оформи човешкият цифров преход в Европа. Като част от конференцията Cedefop ще се стреми да включи експерти и други участници в размисъл върху последиците от констатациите за повишаване и преквалификация, професионално образование и обучение (ПОО) и политики за умения.

На конференцията Cedefop ще: стартира новия онлайн уеб инструмент за индикатор Cedefop ESJS2; събират обратна връзка от участниците относно констатациите на ESJS2, които считат за най-подходящи от политическа гледна точка; обмислят, съвместно със социалните партньори и заинтересованите страни последиците от цифровизацията за променящите се потребности от умения и политиките за ПОО; представя констатации от изследвания и анализи, изследващи последиците от цифровизацията за несъответствието на уменията; демонстрират добри практики на ПОО и политики за умения, насочени към развитие на цифрови умения и/или съпоставяне на уменията.

Регистрациите за събитието ще бъдат отворени скоро. Ако желаете да присъствате, моля, изпратете имейл на Beatrice.Herpin@cedefop.europa.eu, за да запазите своето място.

Event Details
Статус
As planned
Тип организатор
Друго събитие
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Политици
Такса за участие
Не

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?