News
Новини

Награда за обучение на работното място 2017

Vet_week_3

Европейската комисия обяви началото на състезание за откриване на добри практики в Европа, свързани с професионалното обучение в малките и средни предприятия. Комисията е в търсене на примери от Европа, които показват как работодателите и работниците осъзнават нуждата от продължаващо обучение през различните стадии на кариерата.

Основните цели на наградата са:

  • да се даде гласност на отлични практики от целия Европейски съюз
  • да се привлече общественото внимание към ученето през целия професионален път, новите практики и политики
  • да се постави фокус върху ученето, случващо се след стандартния образователен процес с цел подкрепа за усвояването на допълнителни умения, които да позволят успешните кариерни промени и прогрес.

Наградата е разработена в рамките на Европейската седмица на професионалните умения 2017.

Научете повече относно наградата и критериите за подбор

Вижте фὸрмата за кандидатстване

ИзточникEвропейската комисия

 

 

Login (10)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?